ЗВ’ЯЗОК ХВОРОБ ПАРОДОНТА З СОМАТИЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Автор(и)

  • О.А. Глазунов Дніпровський державний медичний університет
  • В.І. Фесенко Дніпровський державний медичний університет
  • К.В. Пенський Дніпровський державний медичний університет

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2021-41-3.1

Ключові слова:

захворювання пародонту, цукровий діабет, цукровий діабет

Анотація

Вивчення механізмів патогенезу захворювань паро- донту і надалі залишається актуальною проблемою сучасної стоматології. Встановлено, що в основі наукової концепції профілактики та лікування хвороб пародонта доведена роль корекції факторів ризику їх виникнення: усунення місцевих шкідливодіючих чинни- ків, нормалізація метаболічних, мікроциркуляторних, імунологічних та ендокринних порушень. Чисельними клінічними та експериментальними дослі- дженнями встановлено, що у осіб, які страждають на цукровий діабет, у більшості випадків присутня стоматологічна патологія. У патогенезі розвитку захворювань пародонту у хворих на ЦД доведена роль ангіопатій. Оскільки пародонтоз характеризується різними судинними розладами, які багато в чому схожі на діабетичну ангіопатію, довести наявність остан- ньої при пародонтиті непросто. При огляді літератури особливого значення надається гормонозалежним змінам в імунній системі. Експериментальні дослідження дають підстави вважати, що ЦД 1 типу та ЦД 2 типу посилюють запальні явища в тканинах пародонту, погіршують утворення нових кісток та посилюють експресію RANKL (Ліганд-рецепторна система RANK/RANKL/ OPG – ключова ланка гомеостазу кісткової тканини, яка безпосередньо регулює диференціювання остео- кластів та остеоліз).

Посилання

Бабеня А.А., Дмитриева Н.Б., Димчева Т.И. Частота выявления на амбулаторном стоматологическом приёме патологических изменений в полости рта у больных с соматическими заболеваниями. Вісник стоматології. 2012. № 1. С. 25–27.

Белоклицкая Г.Ф., Горголь К.О. Новий протокол диспансеризації осіб молодого віку (18–25 років) із захворюваннями тканин пародонта, заснований на молекулярно-генетичному профілі. Сучасна стоматологія. 2020. № 1. С. 12–17. DOI: 10.33295/1992-576X-2020-1-12

Борисенко А.В., Ватанха Т.В. Стан тканин пародонту в жінок, які приймають оральні контрацептиви. Сучасна стоматологія. 2018. № 2. С. 34–35.

Глазунов О.А. Патогенетичне обґрунтування комплексного лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань у робітників гірничорудної промисловості: автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.22. Одеса, 2013. 32 с.

Годованець О.І., Рожко М.М. Особливості становлення зубощелепної системи у дітей із дифузним нетоксичним зобом. Вісник проблем біології і медицини. 2015. 2.(2). С. 37–39.

Горб-Гаврильченко И.В., Стрельченя Т.Н. Опыт лечения генерализованного пародонтита на фоне овариоэктомии остеотропными препаратами. Український стоматологічний альманах. 2013. № 3. С. 16–19.

Персонализированная эндокринология в клинических примерах. Под редакцией академика Дедова И.И. ГЭОТАР Медиа, 2018. 328 с.

Демчина Г.Р., Шимановський М.О. Оцінка стану кісткової тканини альвеолярних відростків щелеп у жінок в постменопаузальному періоді на тлі антикоагулянтів та β–адреноблокаторів за даними ортопантомограм. Українські медичні вісті. 2013. 10. С. 258–259.

Желнін Є.В. Взаємозв’язок маркерів остеогенезу і процесів ремодолювання альвеолярної кістки при експериментальному остеопорозі. Українські медичні вісті. 2013.10. С. 260.

Заболотнева С.В. Морфологическое и функциональное состояние тканей пародонта при хроническом и агрессивном течении пародонтита дис. … канд. мед. наук: 14.01:14. Москва, 2018. 129 с.

Зубачик В.М., Мінько Л.Ю., Патерега І.П. Експериментальне обґрунтування лікувально-профілактичних заходів при пародонтиті на тлі гіперпаратиреозу. Український стоматологічний альманах. 2011. № 6. С. 26–31.

Ковалевский А.М., Ковалевский В.А. Этиология и патогенез воспалительных заболеваний пародонта (обзор литературы) (Часть II). Институт стоматологии. 2018. № 1. С. 88–91.

Колесник К.А., Деньга Э.М. Влияние комплексной терапии сопровождения ортодонтического лечения детей с диффузным нетоксическим зобом на состояние костного метаболизма и тканей пародонта. Современная стоматология. 2013. № 2. С. 72–75.

Копецкий И.С., Побожьева Л.В., Шевелюк Ю.В. Взаимосвязь воспалительных заболеваний пародонта и общесоматических заболеваний. Лечебное дело. 2019. № 2. С. 7–12.

Котельбан А.В., Годованець О.І. Коваль Г.Д., Камишний О.М. Особливості експресії мРНК ИЛ-1β, ИЛ-17А та ИЛ-10 епітелію ротової порожнини дітей, хворих на цукровий діабет та ін. Міжнародний ендокринологічний журнал. 2017. № 1(13). С. 56–60 DOI: 10.22141/2224-0721.13.1.2017.96758

Котельбан А.В. Оцінка ефективності лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей за умов цукрового діабету. Клінічна стоматологія. 2017. № 1. С. 39–44.

Нариси практичної пародонтології. Під ред. проф. М.Ю. Антоненко. Довідник лікаря «Стоматолог». 2-ге видання. Київ : ТОВ Бібліотека «Здоров’я України», 2017. 348 с.

Островская Л.Ю., Захарова Н.Б. и др. Влияние изменения гормональной регуляции у женщин в периоде репродуктивного старения на состояние тканей пародонта. Клиническая геронтология. 2016. № 1–2. С. 59–63.

Поворознюк В.В., Мазур И.П. Костная система и заболевания пародонта. Киев : Книгаплюс. 2004. 446 с.

Романенко И.Г., Кекаш Е.А. Особенности клинического течения хронического генерализованного пародонтита у пациентов с аутоимунным гипо- и гіпертиреозом. Пародонтология. 2017. № 4. С. 68.

Репецька О.М., Рожко М.М. Скрипник Н.В., Ільницька О.М. Поширеність та інтенсивність захворювань тканин пародонта в осіб молодого віку на тлі первинного гіпотиреозу. Сучасна стоматологія. 2020. № 1. С. 46–48. DOI: 10.33295/1992-576X-2020-1-46

Вёрткин А.Л. Сахарный диабет. Руководство для практических врачей. Москва : Эксмо, 2015. 77 с.

Скиба А.В., Деньга О.В. Состояние костного метаболизма и стоматологический статус у детей с сахарным диабетом I типа. Современная стоматология. 2015. № 4. С. 45–47.

Фесенко В.І., Швець С.В. Деякі клінічні та лабораторні показники перебігу генералізованого пародонтиту у хворих хронічним вірусним гепатитом В. Мат. XII international research and practice conference. Sheffild. 2016. Р. 18–22.

Цепов Л.М., Николаев А.И. и др. Хронический генерализованный катаральный гингивит и хронический генерализованный пародонтит: общие истоки, последовательный переход? (дискуссия). Вестник Смоленской государственной медицинской академии. 2018. Т. 17, № 3. С. 190–205.

Шнейдер О.Л. Клинико-лабораторное обоснование комплексного лечения пародонтита у больных первичным гипотиреозом: автореф. … дис. канд. мед. наук: 14.00.21. Екатеринбург, 2008. С. 24.

Щерба В.В., Корда М.М. Роль дисфункції щитоподібної залози у патогенезі генералізованого пародонтиту (огляд літератури). Клінічна стоматологія. 2018. № 1. С. 60–71.

Эндокринология / Под редакцией И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко. Национальное руководство. Краткое издание: «ГЕОТАР – Медиа», 2-е издание переработано и дополнено. 2020. 832 с.

Янушевич О.О., Сырбу О.Н. Роль половых гормонов в патогенезе хронического генерализованного пародонтита (обзор литературы). Российская Стоматология. 2014. № 1. С. 3–7.

Biloklytska G., Viala S., Koval А. Marketing research on dietary supplements for periodontitis in patient diabetes. Annals of Dental Specialty. 2020. 8, 2.

Cirelli Th., Nepomuceno R., Cláudia A., Rios S. et al. Genetic polymorphisms in the Interleukins IL1B, IL4, and IL6 are associated with concomitant periodontitis and type 2 diabetes mellitus in Brazilian patients. Journal of Periodontal Research. 2020. 918–930.

Graves D.T., Zhenjiang D., Yingming Y. The impact of diabetes on periodontal diseases. Periodontol. 2000. 2020. 82(1). Р. 214.

Gudaryan A., Shandyba S., Samoylenko I., Gudaryan A. Complex treatment of generalized periodontitis at the patients with diabetes mellitus type 2 and prevention of postoperative complications. Danish Scientific Journal. 2019. Vol. 7. Р. 39–44.

Herrmann J.M., Sonnenschein S.K. et al. Refractory neutrophil activation in type 2 diabetics with chronic periodontitis. Journal of Periodontal Research. 2020. Vol. 55, № 2. Р. 315–323(9).

Liccardo D., Cannavo A, Spagnuolo G. Liccardo D. Et al. Periodontal Disease: A Risk Factor for Diabetes and Cardiovascular Disease. International Journal of Molecular Sciences. 2020; 20(6): 1414. doi: 10.3390/ijms20061414.

Orwoll E.S., Chan B.K.S., Lambert L.C, Marshall L.M., Lewis C., Phipps K.R. Sex steroids, periodontal health and tooth loss in older men. Journal of Dental Research. 2009. 88. P. 704–708.

Safarova S. The impact of metabolic changes in type 2 diabetes on bone turnove. Медичні перспективи. 2018. Том XXIII. № 2. С.143–147. doi.org/10.26641/2307-0404.2018.2.133953

Thompson David M., Hsi‐Ming Lee, Stoner Julie A. Loss of alveolar bone density in postmenopausal, osteopenic women is associated with circulating levels of gelatinases. Journal of Periodontal Research. 2019.Vol. 54, № 5. Р. 525–532(8) DOI: 10.1111/jre.12656

Zhang Xi, Xinchen Xu, Xuqiang Liu, Chuanyuan Mao et al. Bis-enoxacin blocks alveolar bone resorption in rats with ovariectomy-induced osteoporosis. Molecular medicine reports. 2018. № 17. Р. 3232–3238. DOI: 10.3892/mmr.2017.8223.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-18

Як цитувати

Глазунов, О., Фесенко, В., & Пенський, К. (2021). ЗВ’ЯЗОК ХВОРОБ ПАРОДОНТА З СОМАТИЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ). Вісник стоматології, 116(3), 2–10. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2021-41-3.1

Номер

Розділ

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають