Галузь та проблематика

Доцільність видання науково-практичного журналу «Вісник стоматології» обумовлена необхідністю тісного наукового співробітництва вчених, що займаються проблемами стоматології та суміжних дисциплін (морфологів, фізіологів, біологів, біохіміків), дослідження яких вказують на шляхи вирішення як фундаментальних, так і прикладних проблем стоматології.

«Вісник стоматології» виступає сполучною ланкою між вченими, що займаються різними напрямками досліджень в медицині та стоматології, між експериментаторами і клініцистами. Ознайомлення зі змістом журналу дозволяє бути в курсі більшості актуальних розробок, обговорювати їх, отримувати необхідну інформацію про наукові напрямки і школах, дисертаційних дослідженнях, конференціях і конгресах, присвячених нагальним проблемам стоматології. На сторінках нашого журналу окремі фрагменти наукових робіт складаються в цілісну мозаїку, яка відображатиме стан сучасної стоматології.

Програмні цілі журналу «Вісник стоматології»: публікація оригінальних і оглядових робіт з основних проблем стоматології.

Проблематика журналу: висвітлення сучасних досягнень стоматології. Журнал публікує оригінальні статті про проведені клінічні, клініко-експериментальні і фундаментальні наукові роботи, огляди, описи складних клінічних випадків.

Розділи журналу:

 • Експериментально-теоретична стоматологія;
 • Терапевтична стоматологія;
 • Хірургічна стоматологія;
 • Ортопедична стоматологія;
 • Ортодонтія;
 • Стоматологія дитячого віку;
 • Імплантологія;
 • Епідеміологія, організація медицини.

Наш журнал покликаний надавати можливість публікації авторам за умови оригінальності та безсумнівної новизни їх досліджень. До складу редакційної колегії входять авторитетні вчені. Статті рецензуються незалежними експертами в галузі стоматології та суміжних дисциплін.

Журнал «Вісник стоматології» індексується в наступних базах даних:

 • Інститут проблем реєстрації інформації НАН України;
 • Український реферативний журнал «Джерело»;
 • НБУ ім. В.І. Вернадського;
 • Ulrich’s;
 • Google Scholar.