Умови публікації

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

В науково-практичному журналі «Вісник стоматології» публікуються теоретичні та оглядові статті, які відображають важливі досягнення науки, підсумки завершених оригінальних клінічних і експериментальних досліджень, основні результати дисертаційних робіт, а також матеріали меморіального характеру.

Для опублікування статті у науковому фаховому журналі «Вісник стоматології» № 2 (127) Т 52, 2024 необхідно до 31 травня 2024 року (включно):

▶ Заповнити довідку про автора за посиланням;

▶ На електронну адресу info@visnyk.od.ua надіслати статтю, оформлену згідно з вказаними вимогами, та копію квитанції про сплату публікаційного внеску.

Усі статті, рекомендовані редколегією до публікації, розміщуються у журналі на платній основі. Оплата здійснюється тільки після отримання автором(ами) підтвердження від редактора рішення редакційної колегії про прийом статті до публікації.

Заборона використання наукових праць країни-окупанта
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Академічна доброчесність
Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com  від польської компанії Plagiat.pl.

Вартість публікації статті, огляду становить 1100 гривень (до 12 сторінок включно). За кожну додаткову сторінку необхідно доплатити 50 гривень. Вартість публікації короткого повідомлення становить 600 грн (до 6 сторінок включно). Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Підтвердження проведеної оплати (відскановану квитанцію або її фотографію) автор надсилає в електронному вигляді на e-mail info@visnyk.od.ua.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Шевченко_І.І._стаття, Шевченко_І.І._коротке повідомлення, Шевченко_І.І._огляд, Шевченко_І.І._квитанція.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті після 31 серпня 2024 р.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, після 30 вересня 2024 р.