ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОГО СТРУКТУРОВАНОГО ПРАКТИЧНОГО (КЛІНІЧНОГО) ІСПИТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «СТОМАТОЛОГІЯ»

Автор(и)

  • О.А. Удод Донецький національний медичний університет
  • Г.С. Вороніна Донецький національний медичний університет
  • В.Г. Центіло Донецький національний медичний університет
  • Г.Ю. Апєкунов Донецький національний медичний університет

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-43-1.6

Ключові слова:

вища освіта, спеціальність «стоматологія», здобувачі ступеня магістра, атестація, об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит

Анотація

Мета дослідження. Аналіз підсумків об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту під час атестації здобувачів ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 221 «Стоматологія» у Донецькому національному медичному університеті у 2021 році. У процесі підготовки до іспиту в університеті було розроблено відповідне положення про його організацію, проведення й оцінювання, складені переліки типових завдань діяльності, умінь та навичок. У структурі передбачено десять станцій, згрупованих у комплекси, відповідно до переліку екзаменаційних навчальних дисциплін. З десяти станцій дев’ять були практичними, одна – клінічною. Було розроблено необхідне методичне забезпечення кожної станції трьома мовами. Оцінювання виконання здобувачем завдання проводили за контрольними чек-листами, які на практичних станціях містили 10 пунктів (кроків), на клінічній – 16, максимальна оцінка на станції становила 5 балів. Підготовка та проведення іспиту визначили низку адміністративних, методологічних, організаційних та матеріально-технічних проблем. Іспит потребує команди висококваліфікованих фахівців із належним досвідом науково-педагогічної, лікувальної, організаційної й адміністративної роботи. Необхідні дорогі поліфункціональні фантоми та тренажери, відеозаписи обстеження стоматологічних пацієнтів, архів клінічних фото- та рентгенологічних знімків тощо. Окремо треба підготувати екзаменаторів з обов’язковими тренінгами та пілотним варіантом іспиту. Великий обсяг документів, які мають бути підготовлені та використані під час та після іспиту, можна скоротити завдяки переведенню їх частини в електронний формат із наявністю функції автоматичного підрахунку результату складання іспиту кожним здобувачем. Висновки. Набутий позитивний досвід дозволяє дійти висновку, що об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит виглядає цілком дієвим і сучасним способом оцінки знань і вмінь здобувачів вищої освіти в рамках компетентнісного підходу до освітнього процесу.

Посилання

Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» : постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 р. № 334. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/334-2018-%D0%BF#Text (дата звернення: 05.01.2022).

Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів : наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19.02.2019 р. № 419. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0279-19#Text (дата звернення: 05.01.2022).

Assessment of clinical competence using objective structured examination / R.M. Harden et al. British medical journal. 1975. Vol. 1. № 5955. P. 447–451. DOI: 10.1136/bmj.1.5955.447.

Rushforth H.E. Objective structured clinical examination (OSCE): review of literature and implications for nursing education. Nurse education today. 2007. Vol. 27. № (5). Р. 481–490. DOI: 10.1016/j.nedt.2006.08.009.

Біденко Н.В. Досвід організації об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) для студентів третього курсу стоматологічного факультету. Сучасна стоматологія. 2019. Вип. 3. С. 106–107. DOI: 10.33295/1992-576X-2019-3-106.

Бугерчук О.В., Бульбук О.І., Бульбук О.В. Підхід до організації об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) зі спеціальності 221 «Стоматологія». Art of Medicine. 2020. Вип. 2 (14). С. 86–91. DOI: 10.21802/artm.2020.2.14.86.

Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 24.06.2019 р. № 879. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS32021.html (дата звернення: 05.01.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-29

Як цитувати

Удод, О., Вороніна, Г., Центіло, В., & Апєкунов, Г. (2022). ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОГО СТРУКТУРОВАНОГО ПРАКТИЧНОГО (КЛІНІЧНОГО) ІСПИТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «СТОМАТОЛОГІЯ». Вісник стоматології, 118(1), 34–38. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-43-1.6

Номер

Розділ

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>