РОЛЬ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ ДЕТОКСИКАЦІЇ, АМЕЛО- ТА ДЕНТИНОГЕНЕЗУ У РОЗВИТКУ МНОЖИННОГО КАРІЄСУ ПРИ ГІПОКСІЇ, ДЕФІЦИТІ ЙОДУ ТА ФТОРУ

Автор(и)

  • В.С. Іванов Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»
  • Т.Г. Вербицька Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-46-4.2

Ключові слова:

генетичний поліморфізм, множинний карієс, гіпоксія, дефіцит йоду та фтору

Анотація

Мета дослідження. Вивчення впливу поліморфізму генів детоксикації Cyp1A1 А1506G (Ile462Val), GSTM +(0), амелогенезу Amelx T>C rs17878486 і дентиногенезу DSPP c. 49C>T Pro17Ser на етіологію та сприятливість до множинного карієсу у дітей в умовах гіпоксії, дефіциту йоду та фтору. Матеріали та методи. Генотипування було проведено у 15 дітей з множинним карієсом віком від 2 до 6 років, які проживають у гірському районі Закарпатської області в умовах дефіциту йоду та фтору. Групу порівняння склали 10 дітей такого ж віку з низькою інтенсивністю каріозного ураження, які проживають у тому самому районі. Біологічним матеріалом для дослідження була LPM, екстрагована з клітин буккального епітелію. При дослідженні делеційного поліморфізму гена глутатіон S трансферази М1 виявлено значне підвищення частки дисфункції алелі у групі дітей з множинним карієсом порівняно з групою дітей з низьким рівнем карієсу (46,7 % і 20 % відповідно). Функціонально неповноцінний алель С гена Amelx T>C rs17878486 становив 23,3 % в основній групі та 15 % у групі порівняння. Функціонально неповноцінний алель Т гена c. 49C>T гена DSPP представлений у 16,7 % дітей основної групи та у 10 % дітей в групі порівняння. В результаті проведеного молекулярно-генетичного дослідження поліморфного локусу Т>С гена амелогеніну (AMELX) і локусу c. 49C>T гена DSPP виявлено тенденцію до протективного ефекту виникнення карієсу функціонально повноцінних генотипів даних генів щодо гетерозиготних генотипів (ВШ=1,52 і 1.80 відповідно). Досліджені в даній роботі в умовах гіпоксії, дефіциту йоду та фтору гени детоксикації, амело- та дентиногенезу не є єдиними учасниками такого складного процесу, проте їх вивчення сприяє визначенню груп ризику на доклінічному етапі для забезпечення профілактики карієсу зубів у ранньому дитинстві.

Посилання

Казакова Р.В., Кольцова Н.І., Білищук М.В. Співвідношення та вплив чинників довкілля на розвиток і перебіг стоматологічних захворювань у дітей. Новини стоматології. 1998. № 3. С 48-50.

Біденко Н. В. Ранній карієс тимчасових зубів: перспективи вирішення проблеми. Клінічна стоматологія. 2011. № 1–2. С. 64−68.

Суетенков Д. Е., Иванченко М. Н. Влияние факторов городской среды на стоматологическую заболеваемость населения. Здоровье населения и среды обитания. 2013. № 10. С. 17-19

Хоменко Л. О., Остапко О. І., Дуда О. В. Екологічні аспекти стоматологічних захворювань у дітей. Клінична стоматологія, 2011, 1-2, С. 53-63.

Sukharev S., Bugyna L., Pallah O., Sukhareva T., Drobnych V., Yerem K. Screening of the microelements composition of drinking well water of Transcarpathian region, Ukraine.Heliyon. 2020 Mar. № 6(3). Р. e03535. doi: 10.1016/j.heliyon.2020.e03535. eCollection 2020 Mar.PMID: 32181401

Kostenko Y.Y., Melnyk V.S., Horzov L.F., Kostenko S.B. Prevalence of main dental diseases in children who live in conditions of biogeochemical fluorine and iodine deficiency. Dent Res J (Isfahan). 2019 Jul-Aug. № 16(4). Р. 271-275. PMID: 31303883; PMCID: PMC6596173

Янович Д.О., Янович Н.Є., Біотрансформація ксенобіотиків і механізми її регуляції. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. 2011. Т. 13. № 2 (48) С. 305-311.

P. Sean Walsh, David A. Metzger, Russell Higuchi. Chelex 100 as a Medium for Simple Extraction of DNA for PCR-Based Typing from Forensic Material. BioTechniques.2013.V. 54. № 3. Р. 134–139.

Hayashi S.I., Watanabe J., Nakashi K., Kawajiri K. PCR detection of an A/G polymorphism with in exon 7 of the CYP1A1 gene. Nucleic Acids Res. 2009. V. 15. P. 97-118.

Sharifi R., Jahedi S., Mozaffari H.R., Imani M.M., Sadeghi M., Golshah A., Moradpoor H., Safaei M. Association of LTF, ENAM, and AMELX polymorphisms with dental caries susceptibility: a meta-analysis. BMC Oral Health. 2020 May. 6;20(1). Р. 132. doi: 10.1186/s12903-020-01121-7. PMID: 32375748; PMCID: PMC7204276

Simmer J.P., Fincham A.G. Molecular mechanisms of dental enamel formation. Crit Rev Oral Biol Med. 1995. № 6. Р. 84–108,. doi:10.1177/10454411950060020701.

Maciejewska Izabela, Chomik Ewa. Hereditary dentine diseases resulting from mutations in DSPP gene. Journal of dentistry. 2012. № 40. 542-8. 10.1016/j.jdent.2012.04.004

Monisha,K., Savitha G. Assessment of oxidative stress in periodontitis patients. Pharm Sic & Res, 2016. V. 8, № 7, Р. 620–622.

Mejia S.F., Campos D. A., Hurtado S. Q., Robles N. J. Castillo C.J. Рolymorphisms of GSTM1, GSTT1 and GSTP1 and their possible association with the development of dental caries. Рilot study.BEST Journals. 2019. V. 7, № 10, Р. 15–24

Shaffer J.R., Carlson J.C., Stanley B.O., et al. Effects of enamel matrix genes on dental caries are moderated by fluoride exposures. Hum Genet. 2015. № 134(2). Р. 159-167. doi:10.1007/s00439-014-1504-7

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-15

Як цитувати

Іванов, В., & Вербицька, Т. (2023). РОЛЬ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ ДЕТОКСИКАЦІЇ, АМЕЛО- ТА ДЕНТИНОГЕНЕЗУ У РОЗВИТКУ МНОЖИННОГО КАРІЄСУ ПРИ ГІПОКСІЇ, ДЕФІЦИТІ ЙОДУ ТА ФТОРУ. Вісник стоматології, 121(4), 9–14. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-46-4.2

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>