ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСУ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ЩУРІВ В УМОВАХ МОДЕЛЮВАННЯ ДЕМЕНЦІЇ

Автор(и)

  • Г.О. Бабеня
  • І.В. Гаращук

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2023-48-2.1

Ключові слова:

щури, інтоксикація алюмінієм, деменція, слизова оболонка порожнини рота, тканини пародонту, лікувально-профілактичний комплекс

Анотація

Мета роботи. Оцінка впливу запропонованого лікувально-профілактичного комплексу на показники атрофії альвеолярної кістки щелеп та біохімічні показники слизової оболонки порожнини рота щурів в умовах моделювання експериментальної деменції, яку відтворювали шляхом інтоксикації тварин хлористим алюмінієм. Матеріали та методи. Лікувально-профілактичних комплекс складався з Леквіну, Склерозину, Готу-Кола, пробіотику Субаліну та засобів місцевої дії: зубної пасти Vitis Gingival та гелю Квертулідон. Експеримент був проведений на 24 самцях білих щурів 3-х місячного віку, що були розділені на 2 групи: 1 група – інтактні тварини (n = 8); 2 група – введення водного розчину AlCl3 (моделювання деменції) (n = 8); 3 група – введення профілактичного комплексу (n = 8) на тлі інтоксикації хлоридом алюмінію. Щурів утримували в стандартних умовах віварію при сталій температурі та вологості повітря. Результати дослідження. Доведено, що моделювання експериментальної патології у щурів призвело до порушення системи ПОЛ-АОС у бік посилення процесів перекисного окислення ліпідів (збільшення вмісту МДА на 54 %, зменшення активності каталази на 20,4 %), підвищення запальних процесів в слизовій оболонці порожнини рота та деструктивних процесів у пародонті (збільшення активності еластази на 38 %, КФ на 33,3 %), підвищенню мікробного обсіменіння (збільшення активності уреази на 53,6 %). Профілактичне введення щурам запропонованого лікувально-профілактичного комплексу сприяє гальмуванню виявлених порушень за умов інтоксикації хлоридом алюмінію, нормалізуючи вивчаємі показники до рівня інтактних тварин, що свідчить про антиоксидантні, протизапальні й протимікробні властивості комплексу. Доведено пародонтопротекторну ефективність запропонованого комплексу, що підтверджується гальмуванням резорбтивних процесів та зниженням ступеня атрофії альвеолярного відростка щелеп експериментальних тварин.

Посилання

Soria Lopez J.A., González H.M., Léger G.C. Alzheimer’s disease. Handbook of clinical neurology. 2019. №167. Р. 231–255 DOI. org/10.1016/B978-0-12-804766-8.00013-3.

Harding A., Singhrao S.K. Periodontitis and Dementia: A Bidirectional Relationship? Journal of Dental Research. 2021. № 101(5). Р. 1-2. DOI:10.1177/00220345211043461.

Ma KS-K., Hasturk H., Carreras I., Dedeoglu A., Veeravalli J.J., Huang J-Y., Kantarci A., Cheng-Chung Wei J. Dementia and the risk of periodon-titis: a population-based cohort study. J Dent Res. 2022. № 101 (3). Р. 270-277. DOI: 10.1177/00220345211037220.

Guo H.; Chang S., Pi X., Hua F., Jiang H., Liu C., Du M. TheEffect of Periodontitis on Dementiaand Cognitive Impairment: AMeta-Analysis. Int. J. Environ. Res .Public Health. 2021. №18. Р. 6823. DOI:10.3390/ijerph18136823.

Закон України № 3447-IV «Про захист тварин від жорстокого поводження» (зі змінами № 1684-IX від 15.07.2021). Відомості Верховної Ради України. 2006. №27: ст. 230. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15#Text.

Порядок проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах, затв. Наказом МОНмолодьспорт України 01.03.2012 від № 249. Офіційний вісник України. 2012. №24: 82. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0416-12#Text.

Методичні рекомендації. Експериментальне вивчення токсичної дії та специфічної ефективності засобів для догляду за порожниною рота / Терешина Т.П. та ін. Київ, ДФЦ МОЗ України. 2003. С. 22-23.

Рогач І.М., Керецман А.О., Сіткар А.Д. Правильно вибраний метод статистичного аналізу – шлях до якісної інтерпретації даних медичних досліджень. Науковий вісник Ужгородського університету. 2017. № 2. С. 124-128.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-15

Як цитувати

Бабеня, Г., & Гаращук, І. (2023). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСУ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ЩУРІВ В УМОВАХ МОДЕЛЮВАННЯ ДЕМЕНЦІЇ. Вісник стоматології, 123(2), 2–5. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2023-48-2.1

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ