ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ВАРІАНТІВ СТІЙКОЇ НАЗОФАРИНГЕАЛЬНОЇ ОБСТРУКЦІЇ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ З ЗУБОЩЕЛЕПНИМИ АНОМАЛІЯМИ НА ВИБІР РЕЗУЛЬТАТИВНОЇ ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ

Автор(и)

  • С.М. Пухлік
  • І.В. Дєдикова
  • Д.О. Кібальчіч

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2023-48-2.23

Ключові слова:

зубощелепні аномалії, стійка назофарингеальна обструкція, алергічний риніт, гіпертрофія глоткового мигдалика, поєднана патологія

Анотація

Вивчення впливу варіантів стійкої назофарингеальної обструкції у дітей та підлітків з зубощелепними аномаліями на вибір результативної тактики лікування Мета роботи. Вивчення структури передумов та причини виникнення зубощелепних аномалій (ЗЩА) у дітей та підлітків, пов'язаних із стійкою назофарингеальною обструкцією в залежності від віку та результативності комплексного лікування ЗЩА в залежності від факту своєчасного хірургічного втручання в назофарингеальній зоні. Матеріали і методи дослідження. Нами було обстежено 149 пацієнта які мали ЗЩА за рахунок стійкого утруднення носового дихання (УНД). Вік хворих коливався від 6 до 18 років, з них було 77 хлопчиків та 71 дівчинка. Попередній відбір хворих включав збір анамнезу, ендоскопічний огляд ЛОР-органів, риноманометрію, консультацію алерголога з загальною та специфічною алергодіагностикою (у разі підозри на алергічний риніт) та стоматолога-ортодонта (з телерентгенограмою, панорамною рентгенографією щелеп, рентгенограмною піднебіного шва, рентгенограмою кисті, КПКТ – в залежності від потреб при кожній конкретній ортодонтичній патології). Для вивчення структури передумов виникнення ЗЩА з УНД пацієнти були поділені на 2 групи в залежності від віку. До першої основної групи увійшло 78 дітей у віці від 6 до 12 років, до другої – 71 дітей у віці від 13 до 18 років. До контрольної групи увійшло 32 пацієнти з ЗЩА з оториноларингологічними захворюваннями, які не привели до стійкої назофарингеальної обструкції, у яких було відсутнє ротове дихання. Для вивчення результативності лікування пацієнтів з ЗЩА при стійкому УНД 101 пацієнт віком від 6 до 18 років, яким було показано хірургічне лікування в назофарингеальній зоні поділено на 2 основні групи в залежності від присутності чи відсутності алергічного риніту (АР) у даного конкретного пацієнта. До основної групи № 1 увійшли 36 пацієнтів з діагнозом з будь-яким варіантом діагнозу + АР. До основної групи № 2 було включено 34 пацієнта з будь-яким варіантом діагнозу без АР . Контрольну групу склав 31 пацієнт з подібним оториноларингологічним діагнозом у котрих хірургічне лікування не проводилось за причин відсутності згоди або проводилось несвоєчасно, в більш піздньому віці після тривалих спроб консервативного лікування. Результати ті їх обговорення. У статті наведені результати розподілу оториноларингологічних нозологій серед дітей та підлітків з ЗЩА з стійкою назофарингеальною обструкцією (СНФО), враховуючи вікові категорії. Показано, що тільки 7,38% пацієнтів з ЗЩА при СНФО мають оториноларингологічний діагноз з однією нозологією. Тоді як у пацієнтів з ЗЩА без СНФО обструкції такий відсоток складає 96,88%. Надана оцінка результатів лікування пацієнтів з ЗЩА при СНФО в залежності від факту своєчасного хірургічного втручання в назофарингіальній зоні. Висновки. Частіше (при Р<0,05) у дітей 6–12 років ЗЩА при СНФО супроводжується гіпертрофією глоткового мигдалика ГГМ, а у дітей 13–18 років – АР при (Р<0,01). 2. Фактором виникнення ЗЩА при СНФО, є поєднання декількох причин з боку назофарингеальної зони у конкретного пацієнта, що ускладнює перебіг хвороби з більш гарантованим розвитком ЗЩА. 3. АР є лідером, який супроводжує виникнення ЗЩА при СНФО в обох вікових групах, але ніколи не був монопричиною цієї патології в нашому досліджені. 4. Своєчасне хірургічне втручання в назофарингіальній зоні при ЗЩА з СНФО достовірно при Р<0,05 призводить до позитивних результатів лікування ЗЩА через 1 рік після закінчення ортодонтичного лікування. 5. АР може бути обтяжуючим фактором при лікуванні ЗЩА з СНФО, як фактор стійкого УНД, на який не можна впливати хірургічним втручанням.

Посилання

Мельник В.С., Зомбор К.В., Білищук Л.М., Мельник С.В. Поширеність зубощелепних аномалій у дітей дошкільного віку. Інновації в стоматології. 2023. №(1). С. 52–57. https://doi.org/10.35220/2523-420X/2023.1.9

Номеровська О.Є., Карман А.А., Горохівський В.Н., Дієва Т.В., Дієв Є.В., Шнайдер С.А. Про необхідність проведення наукових досліджень тривалості сучасних видів ортодонтичного лікування зубощелепних аномалій та деформацій. Інновації в стоматології. 2022. №(1). С. 32–38. https://doi.org/10.35220/2523-420X/2022.1.5

Стасюк О.А. Взаємозв'зок положення голівок скроневоніжньощелепного суглоба та верхніх дихальних шляхів при патології прикусу I-II класу. Актуальні проблеми сучасної медицини. Том 22. Випуск 22 (78). 48-52. doi https://doi.org/10.31718/2077-1096.22.2.48

Стасюк О.А., Виженко Є.Є., Сокологорська-Никіна Ю.К., Куроєдова В.Д. Взаємозв'язок патології прикусу І-ІІ класу та верхніх дихальних шляхів. Актуальні проблеми сучасної медицини. 2021. Т . 2 1. В. 3. С. 173-177. DOI https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.3.173

Вишемирська Т.А. Взаємозв’язок виникнення сагітальних аномалій прикусу з порушенням носового дихання. Сучасна стоматологія. 2019. №5. С. 92-95.

Farronato M, Lanteri V, Fama A, Maspero C. Correlation between Malocclusion and Allergic Rhinitis in Pediatric Patients: A Systematic Review. Children (Basel). 2020. №27(7). Р. 12-260.

Ashley E., Gerardo R., Shankar Rengasamy V. Craniofacial growth: current theories and influence on management. Oral and Maxillofacial Surgery Clinics. 2020. № 32(2). Р. 167-175.

Haskell J., McCrillis J., Haskell B. et al. Effects of mandibular advancement device (MAD) on airway dimensions assessed with cone-beam computed tomography. Seminars in Orthodontics. 2009. №15(2). Р. 132-158.

Сокологорська-Никіна Ю. К., Куроєдова В. Д. Результати комплексного стоматологічного обстеження порожнини рота дітей з вадами слуху. Актуальні проблеми сучасної медицини. 2017. Т. 17, Вип. 3. С. 246-249. –

Смоляр Н. І., Лесицький М. Ю. Поширеність аномалій зубних рядів у дітей 6–16 років. Клінічна стоматологія. Дитяча стоматологія. 2021. №2. С. 63-70. DOI 10.11603/2311-9624.2021.2.1204

Holty J, Guilleminault C. Maxillomandibular advancement for the treatment of obstructive sleep apnea: a systematic review and meta-analysis. Sleep medicine reviews. 2010;14(5):287-297.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-15

Як цитувати

Пухлік, С., Дєдикова, І., & Кібальчіч, Д. (2023). ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ВАРІАНТІВ СТІЙКОЇ НАЗОФАРИНГЕАЛЬНОЇ ОБСТРУКЦІЇ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ З ЗУБОЩЕЛЕПНИМИ АНОМАЛІЯМИ НА ВИБІР РЕЗУЛЬТАТИВНОЇ ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ. Вісник стоматології, 123(2), 128–133. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2023-48-2.23

Номер

Розділ

ОРТОДОНТІЯ