ОCОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ КЛІТИН БУКАЛЬНОГО ЕПІТЕЛІЮ У ДІТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У РІЗНИХ РЕАБІЛІТАЦІЙНО- НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРАХ

Автор(и)

  • Н.І. Смоляр
  • Д.В. Данилюк

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2024-51-1.1

Ключові слова:

діти, психоневрологічні розлади, електрофоретична активність клітин букального епітелію, тверді тканини зубів.

Анотація

Соматична патологія має виражений негативний вплив на перебіг захворювань органів та тканин порожнини рота, як у дорослих, так і у дітей. Віддзеркалення різних патологічних процесів, що мають місце при стоматологічних захворюваннях на тлі різних відхилень здоров'я, можуть бути відображені у змінах ЕФАКБЕ. Зарядовий стан клітин букального епітелію відповідає рівню адаптаційно-компенсаторних реакцій в організмі дитини і, як наслідок, рівню неспецифічної загальної та місцевої резистентності. Зміна активності клітин букального епітелію може свідчити про зміну функціональних можливостей організму дітей. Мета дослідження. Визначення особливостей електрофоретичної активності клітин букального епітелію у дітей із психоневрологічними розладами. Матеріал і методи дослідження. З метою визначення стану твердих тканин зубів було обстежено 127 дітей із психоневрологічними розладами (основна група) та 74 соматично здорових дітей, які склали контрольну групу. Для вивчення стану твердих тканин у обстежених дітей визначали інтенсивність карієсу за індексом КПВ. Показники електрофоретичної активності клітин букального епітелію визначались у залежності від віку та місця проживання обстежених дітей. Результати досліджень та їх обговорення. На основі проведеного дослідження встановлено, що у дітей із психоневрологічними розладами значення ЕФАКБЕ, в середньому, становить 25,04±1,32 % та є достовірно нижчим порівняно до соматично здорових дітей (36,13±1,24 %). Виявлено, що у дітей 7-9-ти річного віку основної групи ЕФАКБЕ на 54,79 %, а у дітей 10-12 років ‒ на 26,18 % нижче порівняно із дітьми групи порівняння. Найнижчі значення ЕФАКБЕ встановлено у дітей навчально-реабілітаційного центру “Оберіг”, що в середньому, становило 21,81+1,28 %, що на 16,64 % нижче порівняно із дітьми з “Великолюбінського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру та на 27,74 % нижче від дітей із “Добромильської спеціальної школи”. Висновки. 1. У дітей із психоневрологічними розладами значення ЕФАКБЕ є нижчим у порівнянні із соматично здоровими дітьми. 2. У дітей основної групи при інтенсивності карієсу, в середньому, 4,92+0,62 зуба ЕФАКБЕ становить 25,04+1,32 %. 3. Отримані дані співставлення показників КПВ та ЕФАКБЕ в залежності від віку та місця проживання дітей з даною патологією спонукають до подальшого вивчення залежності електрофоретичної активності букального епітелію від різних стоматологічних захворювань.

Посилання

Безвушко Е.В., Чухрай Н.Л. Електрофоретична активність клітин букального епітелію при карієсі зубів у дітей. Новини стоматології. 2010. № 3(64). С. 80-82.

Безвушко Е.В., Чухрай Н.Л. Електрофоретична активність клітин букального епітелію при карієсі зубів у дітей з районів з різним ступенем забруднення навколишнього середовища. Новини стоматології. 2011. № 2. С. 72-74.

Каськова Л.Ф., Акжитова Г.О., Амосова Л.І. та ін. Електрофоретична активність клітин букального епітелію у дітей із дисбактеріозом. Вісник проблем біології і медицини. 2013. № 2(103). С 318-320.

Ковач І.В., Крупей В.Я. Зарядовий стан клітин букального епітелію у дітей в динаміці лікування основних стоматологічних захворювань на тлі хронічної патології шлунково-кишкового тракту. Інновації в стоматології. 2014. № 2. С. 53-62.

Колупаєва Т.В., Цодікова О.А. Аналітична оцінка цитобіофізичних характеристик букального епітелію при прогнозуванні адаптаційних процесів у дітей. Медицина сьогодні і завтра. 2005. № 4. С. 72-75.

Костура В.Л., Безвушко Е.В., Чухрай Н.Л. Електрофоретична активність клітин букального епітелію при хронічному катаральному гінгівіті в дітей з надмірною масою тіла. Український стоматологічний альманах. 2017. 2: 53-57.

Машкаринець О.О. Електрофоретична активність клітин букального епітелію у дівчат пубертатного періоду. Вісник стоматології. 2012. № 2. С. 109–111.

Мірчук Б.Н., Деньга О.В., Макаренко О.А., Деньга А.Е. Стан функціональних реакцій і неспецифічної резистентності у дітей із зубощелепними аномаліями. Інтегративна Антропологія. 2011. № 2(18). С. 410-46.

Смоляр Н.І., Федорів Я М., Завойко Л.М. та ін Методичні рекомендації по статистичній обробці / [уклад. Смоляр Н. І., Федорів Я. М., Завойко Л. М. та ін]. Львів; 1995.17 с.

Чухрай Н.Л. Вікові особливості електрофоретичної активності клітин букального епітелію при карієсі зубів у дітей різного шкільного віку. Вісник стоматології. 2013. № 1. С. 139-143.

Шахбазов В.Г., Колупаєва Т.В., Шувалова Л.М. Спосіб експрес-тестування ефективності реабілітації здоров’я людини. Патент № 28113. С 2 України // Промислова власність України. 2000. № 5:.3.1.327.

Takizawa H. Airway epithelial cells as regulators of inflammation. International Journal of Molecular Medicine. 1998. № 1. Р. 367-378.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-03

Як цитувати

Смоляр, Н., & Данилюк, Д. (2024). ОCОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ КЛІТИН БУКАЛЬНОГО ЕПІТЕЛІЮ У ДІТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У РІЗНИХ РЕАБІЛІТАЦІЙНО- НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРАХ. Вісник стоматології, 126(1), 2–7. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2024-51-1.1

Номер

Розділ

ОРТОДОНТІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають