ВПЛИВ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТУ НА СТРУКТУРНО- ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ

Автор(и)

  • В.Б. Пиндус
  • Е.М. Дєньга
  • Т.О. Пиндус
  • С.А. Шнайдер
  • М.В. Анісімов

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2024-51-1.10

Ключові слова:

пародонтит, дорослі пацієнти, кісткова тканина, денситометрія.

Анотація

Мета дослідження. Дослідження присвячене вивченню впливу захворювань тканин пародонту із різним ступенем ураження на денситометричні показники кісткових тканин організму. Матеріал та методи дослідження. На початку дослідження було здійснено огляд 63 пацієнтів 35-60 років із різним ступенем ураження тканин пародонту на базі стоматологічної поліклініки. Пацієнти були поділені на 5 груп, а саме, норма, хронічний катаральний гінгівіт, поч. І ст. пародонтиту, І-ІІ ст. пародонтиту та ІІ-ІІІ ст. пародонтиту. Дослідження функціонального стану кісткової тканини проводилися за допомогою ультразвукового денситометра на п'ятковій кістці. У роботі використовувалися такі основні показники денситометрії: швидкість поширення ультразвукової хвилі, декремент широкосмугового затухання та індекс якості кістки. Статистично значущу відмінність між альтернативними кількісними ознаками з розподілом, відповідним нормальному закону, оцінювали за допомогою t-критерію Стьюдента. Різницю вважали статистично значущою при р<0,01. Результати дослідження. Результати дослідження свідчить про суттєвий зв'язок між ступенем захворювань тканин пародонту та процесами загального метаболізму в кісткових тканинах організму пацієнтів. Отримані результати необхідно враховувати при розробці комплексної терапії при лікуванні тканин пародонту. Висновки. Оцінка денситометричних показників кісткової тканини пацієнтів з різним ступенем ураження пародонту свідчить про суттєвий зв'язок між ступенем захворювань тканин пародонту та процесами загального метаболізму в кісткових тканинах організму. Максимально процеси кісткового метаболізму в організмі були порушені у пацієнтів з 2-3 ступенем пародонтиту та мінімально – у пацієнтів з хронічним катаральним гінгівітом та в нормі. Дані, що наведено вище необхідно враховувати при розробці комплексної терапії при лікуванні тканин пародонту.

Посилання

Караков К.М. Вплив компонентів метаболічного синдрому на розвиток хронічного генералізованого пародонтиту. Пародонтологія. 2017. № 22(1). С. 15-19.

Юдін В.А., Панфілова М.С. Особливості метаболізму кісткової тканини у пацієнтів із морбідним ожирінням. Хірургічна практика. 2018. № 1. С. 65-68.

Єрмолаєва Л.А. Роль ожиріння у розвитку запальних захворювань тканин пародонту. Інститут стоматології. 2017. № 2. С. 38-39. 4. Поворознюк В.В., Мусієнко А.С. Мінеральна щільність та якість кісткової тканини у чоловіків з ожирінням. Міжнародний ендокринологічний журнал. 2017. № 13(1). С. 4-12.

Крутикова Н.Ю., Єфременкова А.С. Сучасні уявлення про вплив жирової тканини на регулювання кісткового метаболізму. Практична медицина. 2020. № 18(6). С. 69-72.

Атрушкевич В.Г., Школьная К.Д. Особливості мінерального та кісткового обміну у пацієнтів залежно від характеру перебігу пародонтиту. Лікування та профілактика. 2017. № 2. С. 85-92.

Ільїна Р.Ю. Мухамеджанова Л.Р. Зв'язок хронічного пародонтиту та системного остеопорозу. Остеопороз та остеопатії. 2020. № 23(2). С. 60-61.

Григор’єв С.С. Патогенетичні паралелі остеопорозу та хронічного пародонтиту. Літературний огляд. Проблеми стоматології. 2022. № 18(1). С. 19-28.

Воробйов М.В. Прояви остеопорозу у пацієнтів із стоматологічною патологією. Здоров'я, демографія, екологія фінно-угорських народів. 2020. № 3. С. 45-47.

Ризаєв Ж.М., Юнусходжаєва М.Б. Біологічні основи остеорепарації та мінерального обміну кістки при лікуванні захворювань пародонту. Журнал проблеми біології та медицини. 2019. № 1 (107). С. 185-188.

Копецький І.С., Побож’єва Л.В., Шевелюк Ю.В. Взаємозв'язок запальних захворювань пародонту та загальносоматичних захворювань. Лікувальна справа. 2019. № 2. С. 7-12.

Sonost 2000, User’s manual // Strumentazione Medicale [Електронный ресурс]. 2017. Режим доступа: http://www.strumedical.com /admin/allegati/126- Sonost_2000%20%20manuale%20pdf.pdf – Дата доступа: 10.02.2020.

Repetska O.M. Dynamics of protein metabolism indicators in the oral fluid after complex treatment of generalized periodontitis in young persons on the background of primary hypothyroidism. JMBS. 2022. № 7(4). Р. 95–99. doi: 10.26693/jmbs07.04.095.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-07

Як цитувати

Пиндус, В., Дєньга, Е., Пиндус, Т., Шнайдер, С., & Анісімов, М. (2024). ВПЛИВ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТУ НА СТРУКТУРНО- ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ. Вісник стоматології, 126(1), 54–58. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2024-51-1.10

Номер

Розділ

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>