ДИНАМІКА ІМУНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У РОТОВІЙ РІДИНІ ПІСЛЯ ЗАПРОПОНОВАНОЇ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ПРИ РІЗНІЙ РЕАКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ

Автор(и)

  • Ю.Ю. Яров

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2024-51-1.16

Ключові слова:

генералізований пародонтит, реактивність організму, показники місцевого імунітету, запропонована медикаментозна корекція.

Анотація

Мета дослідження. Вивчення динаміки в ротовій рідині лізоциму, β-лізину, SIgA, IgA, IgG у хворих на генералізований пародонтит ІІ, ІІІ ступенів тяжкості з нормо-, гіпер- та гіпореактивністю організму після проведення запропонованої диференційної медикаментозної корекції. Матеріали та методи дослідження. Обстежено 216 пацієнтів віком від 45 до 55 років з діагнозом генералізований пародонтит ІІ, ІІІ ступенів тяжкості. В залежності від стану реактивності організму хворі були розподілені на три групи: перша – нормореакція (61%); друга – гіперреакція (21%); третя – гіпореакція (18%). Всім пацієнтам проводили комплексне лікування пародонтиту за загальноприйнятою методикою. Пацієнтам основної групи після клаптевої операції додатково проводили диференційну медикаментозну корекцію. Вміст імуноглобулінів SgA, IgA, IgG в ротовій рідині оцінювали на 1-у, 4-у, 6-у та 9-у доби. Хворим за показаннями виконували клаптеву операцію. Забір крові проводили після хірургічного втручання на 1-у, 4-у, 6-у та 9-у добу. Фази перебігу раневого процесу визначали за допомогою цитологічного дослідження методом мазків-відбитків. Наукова новизна. Встановлено, що при гіпер- та гіпореактивності організму у хворих на генералізований пародонтит має місце дисфункція показників місцевого імунітету: значна активація при гіперреакції і уповільнена інволюція підвищених значень в при гіпореакціі. Хворим на генералізований пародонтит ІІ, ІІІ ступенів тяжкості при нормореактивності організму після проведення хірургічного лікування не доцільно призначати медикаментозну імунокоригуючу корекцію, оскільки досліджувані показники місцевого імунітету вірогідно не змінювались (р> 0,05). У пацієнтів при гіпер- та гіпореакції, яким проводили запропоновану медикаментозну корекцію, на 4- 6-у доби відзначали динаміку в ротовій рідині лізоциму, β-лізину, SIgA, IgA, IgG схожу з такою при нормореактивності організму. Подальше (на 9-ту добу) повернення вивчаємих параметрів в ротовій рідині до початкових значень свідчить про нормалізацію стану місцевого імунітету порожнини рота (р <0,05). Висновки. Приведення показників місцевого імунітету порожнини рота після проведення запропонованої медикаментозної корекції до таких при нормореактивності організму у хворих на генералізований пародонтит ІІ-го та ІІІ-го ступенів тяжкості є умовою подальшої стабілізації патологічного процесу в тканинах пародонта.

Посилання

Борисенко А., Коленко У., Тімохіна Т. Порушення місцевого імунітету та цитокінового статусу у хворих на генералізований пародонтит. Сyчасна стоматологія. 2019. № 1. С. 34-37.

Шульженко А.Д., Петрушанко Т.О., Микитюк М.В. Клініко-лабораторна ефективність лікування жінок із захворюваннями пародонта на тлі бактеріального вагінозу. Український стоматологічний альманах. 2018. № 1. С. 35-39.

Kononova O.V. Immunological indicators in patients with generalized parodontitis and psychoemotional stress. Deutscher Wissenschaftsherold. German Science Herald. 2019. № 3. Р. 43-46.

Мигаль О.О. Оцінка місцевого імунітету порожнини рота у хворих на генералізований пародонтит із хронічною ревматичною хворобою серця. Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference. Анкара, Турція 2020. Р. 405-407 doi: 10.46299/ISG.2020. II.IX 102.

Гудар’ян О.О. Обгрунтування диференційованих методів лікування генералізованого пародонтиту при цукровому діабеті 2 типу: автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня доктора мед. наук: спец. 14.01.22 / О. О. Гудар’ян. Полтава. – 2008. – 22 с.

Соколова І.І. Клініко-імунологічні показники у хворих на генералізований пародонтит при лікуванні аміксином. Вісник стоматології. 2005. № 4. С. 35-38.

Тілігузова Н. А. Клініко-лабораторне обгрунтування диференційованого застосування препаратів- адаптогенів рослинного походження в комплексному лікуванні хворих на хронічний катаральний гіншгівіт і генералізований пародонтит : автореф. дис… канд. мед наук : 14.01.22 / Н. А. Тілігузова ; Ін-т стом. АМН України. – Одеса, 2002. – 19 с.

Ватаманюк Н.В., Токар О.М. Імунокоригуюча терапія при комплексному лікуванні запальних захворювань пародонту. Новини стоматології. 2019. № 2 (99). С. 21-26.

Shahsavari M, Azizi Mazreah S, Arbabi Kalati P. Expression of mast cell in aggressive periodontitis. Minerva Stomatol. 2020 № 69(3). Р. 127-132.

Gu Y., Han X. Toll-Like Receptor signaling and immune regulatory lymphocytes in periodontal disease. Int. J. Mol. Sci. 2020. Vol. 21. № 9. Р. 3329. doi: 10.3390/ ijms21093329.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-07

Як цитувати

Яров, Ю. (2024). ДИНАМІКА ІМУНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У РОТОВІЙ РІДИНІ ПІСЛЯ ЗАПРОПОНОВАНОЇ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ПРИ РІЗНІЙ РЕАКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ. Вісник стоматології, 126(1), 85–89. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2024-51-1.16

Номер

Розділ

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ