АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕНТҐЕНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ХВОРИХ З ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ ПРИ ПОСТУПЛЕННІ ДО СТАЦІОНАРУ

Автор(и)

  • Д.І. Мацюк
  • Н.Б. Кузняк

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2024-51-1.20

Ключові слова:

перелом нижньої щелепи, ортопантомограма, кортикальний щар нижньої щелепи, оптична щільність кісткової тканини, вік, стать.

Анотація

Мета дослідження – проаналізувати якісний та кількісний стан кісткової тканини у хворих з переломами нижньої щелепи при поступленні до стаціонару. Методи дослідження. Було проведено рентґенологічне дослідження у 151 особи з переломами нижньої щелепи, віком від 18-44 років: 92 особи (60,93 %) чоловічої та 59 хворих (39,07 %) жіночої статей. Усім пацієнтам були зроблені стандартні ортопантомограми на рентгенологічному апараті «Orthophos XH» (Sirona). Для якісної характеристики кортикального шару нижньої щелепи використовували індекс МСІ (мандибулярно-кортикальний індекс) за Klemrtt I E. та співавторами. Інтенсивність мінералізації кісткової тканини у ділянках перелому нижньої щелепи визначали шляхом підрахунку на цифрових ортопантомограмах приросту оптичної щільності КТ за допомогою програмного засобу «Image G». Наукова новизна. При аналізі ортопантомограм пацієнтів з переломами нижньої щелепи, із застосуванням індексу МСІ встановлено, що у осіб обох статей превалював тип кісткової тканини С2, який об’єктивізували у 62,25±3,94 % обстежених, р<0,01. Слід відзначити, що тип кортикальної пластинки нижньої щелепи С1 діагностували у 1,4 рази частіше у чоловіків ніж у жінок з переломами нижньої щелепи (33,70±4,93 % проти 23,73±5,53 %, р>0,05, відповідно). Тип С2 зустрічався у практично однакової кількості осіб обох статей: у 60,87±5,09 % чоловіків та у 64,41±6,23 % жінок, р>0,05. При цьому, тип кортикальної пластинки нижньої щелепи С3 об’єктивізували у 2,2 рази частіше у жінок ніж у чоловіків з травматичними ураженнями нижньої щелепи (11,86±4,20 % проти 5,43±1,36 %, р>0,05, відповідно).У віковому інтервалі 18-25 років оптична щільність кісткової тканини нижньої щелепи була нижче стосовно даних у контролі: на 9,35 % у чоловіків, р1>0,05, та на 14,14 % – у жінок, р<0,05, р1>0,05. У той же час, у пацієнтів віком 26-35 років оптична щільність кісткової тканини нижньої щелепи була нижче стосовно даних у контролі: у осіб чоловічої статі – на 19,41 %, р<0,01, р2<0,05, та у хворих жіночої статі на 28,44 %, р, р2<0,01, р1<0,05. У пацієнтів віком 36-44 роки оптична щільність кісткової тканини була нижчою: у чоловіків – на 30,30 %, р, р2<0,01 та на 37,37 % та у жінок, р, р2<0,01, р1, р3<0,05. Висновок. Таким чином, в результаті проведеного дослідження встановлено, що тип кортикальної пластинки нижньої щелепи С1 у 1,4 рази частіше діагностувався у чоловіків ніж у жінок, а С3 – у 2,2 рази частіше у жінок ніж у чоловіків (11,86 % проти 5,43 %, відповідно). Водночас, тип кортикальної пластинки С2 об’єктивізувався у 60,87 % осіб чоловічої та 64,41 % жіночої статі. Оптична щільність кісткової тканини нижньої щелепи була у чоловіків, у середньому на 19,68 %, а у жінок – на 26,18 % нижче стосовно даних у контрольній групі, р<0,01.

Посилання

Маланчук В. О., Копчак А. В., Гордийчук М. А., Мамонов Р. О., Рибачук А. В., Кравчук М. Г. Травматичні переломи нижньої щелепи з 1995 по 2009 рр. (матеріали клініки кафедри). Вісник стоматології. 2015. № 1. С. 69-73.

Wusiman P., Maimaitituerxun B., Guli Saimaiti A., Moming A. Epidemiology and Pattern of Oral and Maxillofacial Trauma. The Journal of craniofacial surgery. 2020. № 31(5). e517–e520.

Аветіков Д. С., Локес К. П., Ставицький С. О. Переломи нижньої щелепи: аналіз частоти виникнення, локалізації та ускладнень. Вісник проблем біології і медицини. 2014. Вип. 3(3). С. 62–64.

Guo H. Q., Yang X., Wang X. T., Li S., Ji A. P., Bai J. Epidemiology of maxillofacial soft tissue injuries in an oral emergency department in Beijing: A twoyear retrospective study. Dental traumatology: official publication of International Association for Dental Traumatology. 2021.

Streubel S., O., Mirsky D., M. Craniomaxillofacial Trauma. Facial plastic surgery clinics of North America. 2016. № 24(4). Р. 605–617 https://doi.org/10.1016/ j,fsc,2016.06.014

Pan Y., Zhu H., Hou L. Epidemiological analysis and emergency nursing care of oral and craniomaxillofacial trauma: a narrative review. Annals of palliative medicine. 2022. № 11(4). Р. 1518–1525 https://doi.org/10.21037/ apm-21-2995

Swetah Vane C. S., Thenmozhi M. S. Mandibular fracture: an analysis of vulnerable fracture points, types and management methods. J. Pharm. Sci. & Res. 2015. Vol. 7 (9). P. 714– 717.

Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія: підручник: / Маланчук В. О., Логвіненко І. П., Маланчук Т. О. та ін. Київ: ЛОГОС, 2011. 607 с.

Bykowski P. N., James M. R., Daniali I. B., L. N., Clavijo-Alvarez, J. A. The Epidemiology of Mandibular Fractures in the United States, Part 1: A Review of 13,142 Cases from the US National Trauma Data Bank. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2015. № 73(12). Р. 2361–2366.

Рибалов О. В., Ахмеров В. Д. Ускладнення травматичних пошкоджень щелепно-лицевої області: (навч. – метод. посіб. для студ. стомат. факульт. вищих мед. навч. закладів IV рівнів акредитації та інтернів-стоматологів). Полтава, ТОВ «Фірма «Техсервіс»», 2011. 169 c.

Munhoz L, Morita L, Nagai AY, Moreira J, Arita ES. Mandibular cortical index in the screening of postmenopausal at low mineral density risk: a systematic review. Dentomaxillofac Radiol. 2021. Vol. 50. № 4. – 20200514. doi:10.1259/dmfr.20200514

Oliveira M.R., Gonçalves A., Gabrielli M.A.C., de Andrade C.R., Scardueli C.R., Pereira Filho V.A. The correlation of different methods for the assessment of bone quality in vivo: an observational study. Int J Oral Maxillofac Surg. – 2022. – Vol. 51. № 3. – Р. 388-397. doi:10.1016/j.ijom.2021.05.019

Грузєва Т.С. Біостатистика. Вінниця : Нова книга, 2020. 384 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-07

Як цитувати

Мацюк, Д., & Кузняк, Н. (2024). АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕНТҐЕНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ХВОРИХ З ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ ПРИ ПОСТУПЛЕННІ ДО СТАЦІОНАРУ. Вісник стоматології, 126(1), 112–117. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2024-51-1.20

Номер

Розділ

ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ