ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЯК ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕНТАЛЬНОЇ ОДНОМОМЕНТНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ ПО ОДНОЕТАПНОМУ ПРОТОКОЛУ

Автор(и)

  • Є.Ю. Нєженцев
  • С.О. Чертов

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2024-51-1.21

Ключові слова:

дентальна імплантація, якість життя.

Анотація

Мета роботи. Дослідити в динаміці показники якості життя у пацієнтів після дентальної одномоментної імплантації по одноетапному протоколу залежно від техніки її виконання. Матеріали та методи. У дослідження увійшло 56 пацієнтів, яким була проведена дентальна одномоментна імплантація по одноетапному протоколу. Залежно від техніки виконання дентальної імплантації пацієнтів було поділено на 2 групи: основну групу спостереження склали 25 пацієнтів, яким після екстракції зубу, імплантат встановлювався у підготовлене ложе з попереднім заповненням лунки ксенографтом Sensobone, після чого формували м’якотканинну манжету армовану кістковопластичним матеріалом (зону м’яких тканин заповнювали ксенографтом Sensobone та вільним сполучнотканним аутотрансплантатом) з наступною фіксацією тимчасової коронки; у групу порівняння увійшли 26 пацієнтів, яким після екстракції зубу, імплантат встановлювався у підготовлене ложе з попереднім заповненням лунки ксенографтом Sensobone, після чого заповнювали зону м’яких тканин ксенографтом Sensobone та фіксували тимчасову коронку. Для оцінки якості життя (ЯЖ) пацієнтам було запропоновано заповнити опитувальник OHIP-14, який застосовували до проведення імплантації, через 3 місяці та через рік після імплантації. Результати дослідження оброблені на комп’ютері з використанням статистичного пакету ліцензійної програми «Statistica, версія 13» (Copyright 1984-2018 TIBCO Software Inc. All rights reserved. Ліцензія № JPZ8041382130ARCN10-J). Результати. Проблеми з 1-2 зубами у пацієнтів, що потребували дентальної імплантації, призводили до обмежених проблем з ЯЖ, що відображалося в загальному підвищенні інтегрального показника OHIP-14. У пацієнтів обох груп до проведення імплантації визначалася незадовільна ЯЖ, яка була пов’язана з достовірним підвищенням практично усіх показників OHIP-14, що достовірно залежало від кількості встановлених імплантатів пацієнту. В обох групах ЯЖ була незадовільною переважно за рахунок психосоціального аспекту, фізичного фактору та меншого задоволення від життя через проблеми із зубами. Встановлено, що уже через 3 місяці після імплантації визначалося значне підвищення рівня ЯЖ до задовільного стану в обох групах. Проте в основній групі ЯЖ була кращою, ніж у групі порівняння, на що вказував достовірно нижчий на 12 % інтегральний показник OHIP-14. Через рік після імплантації у пацієнтів основної групи спостереження інтегральний показник OHIP-14 склав (8,5 ± 0,8) ум. од., що свідчило про гарну ЯЖ, а у групі порівняння цей показник склав (14,2 ± 0,8) ум. од., що вказувало на задовільну ЯЖ. Нормалізація ЯЖ у пацієнтів основної групи спостереження відбувалася за рахунок відновлення фізичного стану, зникнення болю, нормалізації психосоціального стану та підвищення відчуття задоволеності від життя. Частину пацієнтів групи порівняння продовжували турбувати проблеми з порушенням фізичного та психосоціального станів. Висновки. Дентальна одномоментна імплантація по одноетапному протоколу є важливим фактором, що впливає на поліпшення ЯЖ пацієнтів. Тому ЯЖ є важливим показником ефективності дентальної одномоментної імплантації по одноетапному протоколу. Застосування м’якотканинної манжети армованої кістковопластичним матеріалом дозволяє через рік після імплантації досягти гарної ЯЖ порівняно із застосуванням лише матриці з кістковопластичного матеріалу, де через такий самий термін ЯЖ залишається задовільною.

Посилання

Alzarea, B. K. (2016). Assessment and Evaluation of Quality of Life (OHRQoL) of Patients with Dental Implants Using the Oral Health Impact Profile (OHIP- 14) – A Clinical Study. J Clin Diagn Res., 10(4), ZC57-60. https://doi.org/10.7860/JCDR/2016/18575.7622.

Association of Periodontitis With Oral Health Related Quality of Life. ICH GCP: Clinical Trial NCT0440015. URL: https://ichgcp.net/clinical-trialsregistry/ NCT04240015.

Sekulic, S., John, M. T., & Häggman-Henrikson, B. (2021). Theis-Maho,n N. Dental patients' functional, painrelated, aesthetic, and psychosocial impact of oral conditions on quality of life-Project overview, data collection, quality assessment, and publication bias. J Oral Rehabil., 48(3), 246-255. https://doi.org/10.1111/joor.13045.

Borisenko, A., Antonenko, M., Zelinsky, N. & et al. (2020). Early postoperative complications in dental implant patients. Georgian Med News, (302), 23-28.

Malik, R. K. T., Singh, V., Jain, A. & et al. (2023). Impact of Dental Treatment on Oral Health-Related Quality of Life of Patients. Cureus, 6, 15(5), e38625. https://doi. org/10.7759/cureus.38625.

Larsson, P., Bondemark, L., & Häggman- Henrikson, B. (2021). The impact of oro-facial appearance on oral health-related quality of life: A systematic review. J Oral Rehabil, 48(3), 271-281. https://doi.org/10.1111/ joor.12965.

Le Boedec, K. (2016). Sensitivity and specificity of normality tests and consequences on reference interval accuracy at small sample size: a computer-simulation study. Vet Clin Pathol., 45(4), 648-656. https://doi. org/10.1111/vcp.12390.

McGee, M. (2018). Case for omitting tied observations in the two-sample t-test and the Wilcoxon- Mann-Whitney Test. PLoS One., 13(7), e0200837. https:// doi.org/10.1371/journal.pone.0200837.

Ning, H., Xia, F. R., & Zhang, Y. (2019). Clinical observation of delayed implantation and immediate implantation after minimally invasive extraction]. Shanghai Kou Qiang Yi Xue, 28(6), 657-661.

Raes S., Raes F., Cooper L. & et al. (2017). Oral health-related quality of life changes after placement of immediately loaded single implants in healed alveolar ridges or extraction sockets: a 5-year prospective follow-up study. Clin Oral Implants Res, 28(6), 662-667. https://doi. org/10.1111/clr.12858.

Pripp, A. H. (2018). Pearsons eller Spearmans korrelasjonskoeffisienter [Pearson's or Spearman's correlation coefficients]. Tidsskr Nor Laegeforen. Vol. 138(8). Norwegian. https://doi.org/10.4045/tidsskr.18.0042 [in Norwegian]

Spanemberg C., Cardoso J. A., Slob E. M. G. B., & López-López, J. (2019). Quality of life related to oral health and its impact in adults. J Stomatol Oral Maxillofac Surg., 120(3), 234-239. https://doi.org/10.1016/j. jormas.2019.02.004.

Sayardoust, S., Norstedt, W., & Shah, F. A. (2022). The long-term impact of alveolar ridge preservation with xenograft bone mineral on peri-implant health after 5 years in function: A retrospective cohort study of 108 patients assessed clinically and radiologically. Clin Exp Dent Res., 8(3), 640-649. https://doi.org/10.1002/cre2.583.

Teng, C. J., Lin, S.C., Chen, J. H. & et al. (2020). The association between denture self-satisfaction rates and OHRQoL ‒ a follow-up study, BMC Oral Health., 20(1), 140. https://doi.org/10.1186/s12903-020-01119-1.

Oghli, I., List, T., Su, N., & Häggman- Henrikso, B. (2020). The impact of oro-facial pain conditions on oral health-related quality of life: A systematic review. J Oral Rehabil., 47(8), 1052-1064. https://doi.org/10.1111/joor.12994.

Yeh, D. Y., Kuo, H. C., Yang, Y. H., & Ho. P. S. (2016). The Responsiveness of Patients' Quality of Life to Dental Caries Treatment-A Prospective Study. PLoS One., 11(10), e0164707. https://doi.org/10.1371/journal. pone.0164707.

Vetter, T. R. (2017). Descriptive Statistics: Reporting the Answers to the 5 Basic Questions of Who, What, Why, When, Where, and a Sixth, So What? Anesth Analg., 125(5), 1797-1802. https://doi.org/10.1213/ ANE.0000000000002471.

Zhang, K., Yang, C., & Luo, S. (2023). Immediate implants show good therapeutic and aesthetic effect in patients with class III and IV bone loss of the anterior teeth. Am J Transl Res., 15(4), 2885-2893.

Zou, Y., & Zhan, D. (2015). Patients' expectation and satisfaction with complete denture before and after the therapy. Vojnosanit Pregl., 72(6), 495-8. https://doi. org/10.2298/vsp140229002z.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-07

Як цитувати

Нєженцев, Є., & Чертов, С. (2024). ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЯК ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕНТАЛЬНОЇ ОДНОМОМЕНТНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ ПО ОДНОЕТАПНОМУ ПРОТОКОЛУ. Вісник стоматології, 126(1), 118–129. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2024-51-1.21

Номер

Розділ

ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ