АНТРОПОМЕТРИЧНІ ЗМІНИ ТКАНИН ВЕРХНЬОЇ ГУБИ ТА ТВЕРДОГО ПІДНЕБІННЯ У ДІТЕЙ З ВРОДЖЕНИМИ НЕЗРОЩЕННЯМИ

Автор(и)

  • О.Б. Шафета
  • В.П. Єфименко

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2024-51-1.24

Ключові слова:

незрощення губи та піднебіння, розщілина губи та піднебіння, фотограмометрія, верхня щелепа, CAD/CAM.

Анотація

Сучасні хірургічні протоколи лікування дітей з вродженими однобічними незрощеннями губи та піднебіння (ВОНГП) використовують принципи раннього хірургічного лікування. Критерії оцінки результатів лікування спрямовані на дослідження первинного стану м’яких тканин назолабіального комплексу (НЛК) та розвитку верхньої щелепи. Тому об’єктивна, повна та доступна оцінка стану НЛК важлива для вибору методики операції. Матеріали та методи. Проведено дослідження 58 дітей з ВНГП до проведення хірургічного лікування. Середній вік дітей становив 4±2 міс. Всім дітям здійснено фотограмометрію та сканування моделей верхньої щелепи. НЛК проводилося за власною методикою. Результати. Аналіз показників НЛК у дітей з ВНГП до операцій за фотометричним способом показав зміни всіх його значень. До операції співвідношення ширини ротової щілини до міжочної відстані (en-en/ch-ch) збільшено на 19 % порівняно з нормою. Такий показник пояснюється наявністю дефекту і залежить від його ширини. Такий показник пояснюється наявністю дефекта і залежить від його ширини. Співвідношення відстаней від кута рота до узвища лука Купідона здорової та незрощеної сторін (ch-cph/ch-cphd) до хейлоринопластики становило збільшено на 15 % порівняно з нормою, що вказує на асиметрію між фрагментами через дефіцит м’яких тканин на малому фрагменті. Співвідношення висоти колонок фільтрума до хейлоринопластики (cph-cph’/cphd-cphd’) збільшено в 2,5 рази порівняно з нормою. Така зміна говорить про різкий дефіцит висоти колонки фільтруму на стороні незрощення та вказує опосередковано на дефіцит шкірно-м’язово-слизового комплексу тканин. Висновки. За фотограмометричними даними встановлено, що у дітей з ВОНГП до хейлоринопластики найбільш змінені наступні показники: висота колонок фільтрума зменшена в 2,5 рази, довжина верхньої губи в 1,2 рази, відстань від кута роту до узвища лука Купідона в 1,15 разів, співвідношення довжини та ширини ніздрі на стороні незрощення 1,5 разів. Останні впливають на розвиток та положення переднього та середнього сегментів верхньої щелепи, що спричинено патологією безперервності m.orbicularis oris та відсутністю дії верхньої губи та фронтальні фрагменти верхньої щелепи. Аналіз антропометричних даних розташування фрагментів верхньої щелепи показав, що найбільших змін зазнає великий фрагмент, який має протрузійне положення за рахунок дії м’язів верхньої губи та мілкого присінку. По трансверзалі виявлено збільшення ширини в проекції ікол та базису щелепи, тоді як в середній ділянці ширина залишається в нормі. Такі показники можуть бути предикторами розвитку звуження верхньої щелепи в серединному відділі після ліквідації дефекту. Кореляція показників трансверзальних розмірів у дітей з ВОНГП свідчить про взаємозв’язок їх, але не показує зв’язку з розмірами дефекту. Такі результати можуть стверджувати, що зміни трансверзальних розмірів верхньої щелепи відбуваються за рахунок проведених первинних операцій, але не мають будь-якого зв’язку з розмірами дефекту. Така особливість може пояснюватися тим, що зміна положення зубів відбувається на рівні денто-альвеолярних переміщень, а сам дефект твердого піднебіння відноситься до скелетних аномалій.

Посилання

Яковенко Л.М., Шафета О.Б., Борисова Є.С. Спосіб оцінки тканин назолабіального комплексу у дітей з вродженими незрощеннями верхньої губи та носа після хейлоринопластики. Патент на корисну модель № 126667, 25.06.2018, бюл. № 12

Antonarakis G. S., Tompson B. D., Fisher, D. M. Preoperative Cleft Lip Measurements and Maxillary Growth in Patients With Unilateral Cleft Lip and Palate. The Cleft palate-craniofacial journal. 2016. № 53(6). Р. e198–e207. https://doi.org/10.1597/14-274

Hathaway R., Daskalogiannakis J., Mercado A., Russell K., Long R. E., Jr Cohen M., Semb G., Shaw W. The Americleft study: an intercenter study of treatment outcomes for patients with unilateral cleft lip and palate part 2. Dental arch relationships. The Cleft palatecraniofacial journal. 2011. №48(3). Р. 244–251. https:// doi.org/10.1597/09-181.1

Hammoudeh J. A., Imahiyerobo T. A., Liang F., Fahradyan A., Urbinelli L., Lau J., Matar M., Magee W., Urata M. Early Cleft Lip Repair Revisited: A Safe and Effective Approach Utilizing a Multidisciplinary Protocol. Plastic and reconstructive surgery. Global open. 2017. №5(6). Р. e1340. https://doi.org/10.1097/GOX. 0000000000001340

Філоненко В.В. Раннє ортодонтичне лікування дітей з вродженими незрощеннями губи та піднебіння. Інновації в стоматології. 2023. №3. С. 46-54 doi:10.35220/2523-420X/2023.3.7

Філоненко В. В., Канюра О. А., Паламар Б. І., Біденко Н. В. Поширеність вроджених незрощень губи та піднебіння в Україні. Український стоматологічний альманах. 2023. № 4. С. 90-95 doi:10.31718/2409-0255 .4.2023.15

Ткаченко П.І., Доленко О.Б., Лохматова Н.М. та ін. Запобігання розвитку ускладнень в ранньому післяопераційному періоді у дітей після радикальної ураностафілопластики. Медична реабілітація в Україні: сучасний стан та напрями розвитку, проблеми та перспективи :/ матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції з міжнародною участю «м. Полтава, 8 вересня 2022 р. Полтава, 2022. С. 59–61.

Гулюк А., Крикляс В., Крикляс К., Кленовська С. До питання комплексного лікування дітей з вродженими розщілинами верхньої губи і піднебіння. Вісник стоматології. 2023. №1(122). С. 21–26. https://doi.org/ 10.35220/2078-8916-2023-47-1.4

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-07

Як цитувати

Шафета, О., & Єфименко, В. (2024). АНТРОПОМЕТРИЧНІ ЗМІНИ ТКАНИН ВЕРХНЬОЇ ГУБИ ТА ТВЕРДОГО ПІДНЕБІННЯ У ДІТЕЙ З ВРОДЖЕНИМИ НЕЗРОЩЕННЯМИ. Вісник стоматології, 126(1), 139–144. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2024-51-1.24

Номер

Розділ

ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають