ПРИЧИНИ, ХАРАКТЕР І ЧАСТОТА ВИНИКНЕННЯ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ВИКОРИСТАННІ НЕЗНІМНИХ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Автор(и)

  • І.В. Янішен
  • О.В. Сідорова
  • А.В. Погоріла
  • О.Л. Федотова
  • К.Ю. Андрієнко

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2024-51-1.32

Ключові слова:

розцементування, вторинний карієс, дефекти твердих тканин зубів, підвищена чутливість, незнімні ортопедичні зубні протези.

Анотація

літератури результатів науково-практичних робіт вітчизняних та зарубіжних авторів щодо причин, характеру та частоти виникнення ускладнень при ортопедичному лікуванні пацієнтів незнімними конструкціями зубних протезів. Матеріали та методи дослідження. Проведений аналіз бібліографічних джерел баз даних довідникових систем PubMed, Google Scholar та Scopoos в період з 2012 по теперішній час. Наукова новизна. За даними науково- практичних досліджень, проведених як вітчизняними, так і зарубіжними авторами, ускладнення під час ортопедичного лікування пацієнтів незнімними конструкціями зубних протезів є важливою проблемою. Аналіз літературних джерел показує, що частота виникнення цих ускладнень різноманітна та залежить від різних факторів. Однією з причин ускладнень є пришийковий або вторинний карієс під штучною конструкцією, що становить приблизно 6,32% випадків за даними аналізу літературних джерел. Під час лікування застосовують ендодонтичне лікування у 4,63% випадків, щоб уникнути цього ускладнення. Також спостерігається, що у 1,07% випадків ускладнення виникають з боку тканин пародонту, такі як папіліт, гінгівіт і маргінальний пародонтит. Глибокі тріщини, відколи та відломи облицювання були відзначені у 5,22% випадків. Важливо враховувати, що індивідуальні особливості пацієнтів, які можуть включати стан твердих тканин зубів, якість пародонтальних тканин, а також відмінності від реакції на протезування, також впливають на ризик ускладнень. Тому необхідно проводити комплексну оцінку пацієнтів та враховувати всі ці фактори під час планування та проведення ортопедичного лікування. Для підвищення якості лікування та запобігання ускладнень важливо також забезпечити пацієнтів інформацією про сучасні методи лікування та ризики, пов'язані з ортопедичними процедурами. Це допоможе збільшити їхню свідомість і сприятиме досягненню кращих результатів у лікуванні та зменшенню ризику ускладнень. Висновоки. Отже, сучасна стоматологія відзначається великим прогресом у застосуванні інноваційних технологій та методів лікування. Однак проблеми, пов'язані з дефектами твердих тканин зубів, залишаються актуальними. Застосування незнімних зубних протезів, особливо високоякісних ортопедичних конструкцій, виявляється найбільш ефективним у відновленні функціональності та естетики зубо-щелепного апарату. Раннє заміщення дефектів зубів за допомогою малоінвазивних технологій відіграє ключову роль в сучасній ортопедичній стоматології. Поширення інформації про сучасні методи лікування сприятиме підвищенню якості стоматологічної допомоги та покращенню рівня інформованості пацієнтів, що відобразиться на їхньому загальному стані здоров'я та якості життя.

Посилання

Самойленко А.В., Орищенко В.Ю., Горб- Гаврильченко І.В. Сучасні інформаційні системи, технічні засоби навчання, технології та рішення, запровадженні в освітню практику на кафедрі терапевтичної стоматології Державного закладу «Дніпровська медична академія МОЗ України». Сучасна стоматологія. 2017. № 3. С. 94-99.

Борщ В.І. Ринок охорони здоров’я україни: аналіз сучасного стану та тенденції розвитку. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2020. № 1(44). С. 140-159.

Кузьменко Г.О. Зарубіжний досвід публічного управління у сфері охорони здоров’я. Механізм публічного управління. 2022. № 33(72). С. 113-119. DOI :10.32838/TNU-2663-6468/2022.3/19.

Барзилович А.Д. Реформування системи охорони здоров’я в Україні: стратегічні аспекти. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 2. С. 134-140. DOI: 10.32702/23066814.2020.2.134.

Вошко І.В. Особливості реформування системи охорони здоров’я в країнах Європи. Актуальні проблеми державного управління. 2021. № 2(83). С. 64-68. doi:10.35432/1993-8330appa2832021237249.

Корнілова О.В. Правове регулювання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2019. № 38. С. 119-122. DOI:10.32841/2307-1745.2019.38.28.

Dvornyk V.M., Karamyshev D.V., Zhdan V.M., Hordiienko L.P., Kundii Zh.P. Institutional principles of civil-military cooperation regarding medical support of the Armed Forces of Ukraine. Вісник проблем біології і медицини. 2022. № 4(167). С. 66-74. DOI 10.29254/2077-4214-2022-4-167-66-75.

Смаглюк Л.В., Ляховська А.В. Особливості лікування пацієнтів із зубо-щелепними аномаліями ускладненими дисфункцією скронево-нижньощелепного суглоба. Український стоматологічний альманах. 2019. № 1. С. 25-30. DOI:10.31718/2409-0255.1.2 019.05.

Заяць О.Р., Ожоган З.Р. Поширеність дефектів зубних рядів у дітей в Івано-Франківській області. Art of Medicine. 2020. № 2(14). С. 48-53. DOI:10.31718/2 409-0255.4.2021.07.

Жачко Н.І., Неспрядько-Монборнь Т.С., Скрипник І.Л., Жачко М.С. Відновлення здоров’я порожнини рота як один з вагомих факторів підвищення якості життя. Сучасна стоматологія. 2021. № 1. С. 78-81. DOI: 10.33295/1992-576X-2021-1-78.

Маланяк Б.Р. Оцінка результатів ортопедичного лікування за клінічними та технологічними показниками якості зубних протезів. Oral and General Health. 2021. № 2(3). С. 4-5. DOI:10.22141/ogh.2.3.2021.240721.

Гавалешко В.П., Мельничук М.В., Караван Я.Р., Ішков М.О., Рожко В.І. Сучасний погляд на ортопедичне лікування часткової адентії (огляд літератури). Клінічна стоматологія. 2019. № 1. С. 40-47. DOI:10.11 603/2311-9624.2019.1.10146.

Возний О.В., Германчук С.М., Струк В.І., Біда В.І., Погоріла А.В. Стан і перспективи розвитку стоматологічної допомоги населенню України. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. 2019. № 12(2(30)). С. 228–234. DOI: 10.1473 9/2409-2932.2019.2.171248.

Дорошенко С.І., Федорова О.В., Ірха С.В., Елмагхрабі Е., Стороженко А.В. Оптимізація ортопедичного лікування пацієнтів з дефектами зубів і зубних рядів, ускладнених вторинними зубощелепними деформаціями. Вісник стоматології. 2019. № 21(32). С. 38-42. DOI 10.35220/2078-8916-2019-32-2-38-42.

Bida A.V., Hermanchuk S.M., Struk V.I., Bida V.І. Analysis of indicators of the orthopedic careprovision to the adult population of Ukraine during 2012-2017. Wiadomosci Lekarskie. 2019. № 72(5 cz 1). С. 914-917. PMID: 31175795.

Копач К.Д., Варивончик Д.В. Наукове обґрунтування уніфікованої програми профілактичних медичних оглядів працівників стоматологічної служби. Український журнал проблем медичної праці. 2019. № 2. С. 110-120. DOI:10.33573/ujoh2019.02.110.

Янішен І.В., Ярова А.В., Бережна О.О., Доля А.В., Богатиренко М.В. Клінічні аспекти застосування стоматологічних матеріалів у контексті забезпечення якості лікування ортопедичними конструкціями. Вісник проблем біології і медицини. 2019. № 2(1(149)). С. 59-66. DOI 10.29254/2077-4214-2019- 1-2-149-59-66.

Палков Т.А. Вимірювання конусності препарування зубів під повні керамічні коронки і мостоподібні протези. Вісник проблем біології і медицини. 2020. № 1. С. 378-380. DOI 10.29254/2077-4214-2020-1- 155-378-380.

Abdulla, F., Khamis, H., Milosevic, A., Abuzayda M. Convergence angles of all-ceramic full crown preparations performed in Dubai private practice. J Clin Exp Dent. 2018. № 10(12). С. 1192-1197. DOI: 10.4317/jced.55269.

Германчук С.М., Біда В.І. Результати клінічного дослідження осіб з частковою втратою зубів при захворюваннях тканин пародонта. Вісник проблем біології і медицини. 2019. № 2(1(149)). С. 346-349. DOI 10.29254 /2077-4214-2019-1-2-149-346-350.

Янішен І.В., Білобров Р.В., Герман С.А., Бірюков В.О., Салія Л.Г. Математичне моделювання напружено-деформованого стану системи кореня зуба при установці куксових вкладок. Вісник проблем біології і медицини. 2020. № 1. С. 264-270. DOI:10.29254/2077-4214-2020-1-155-264-270.

Кенюк А.Т. Обґрунтування систематизації дефектів зубних рядів у комплексній програмі експертної оцінки стоматологічного статусу. Клінічна стоматологія. 2014. № 3(84). С. 5-12

Біда В.І., Германчук С.М. Зміни фізико-хімічних властивостей емалі дентину зубів людини в залежності від площі покриття коронки зуба ортопедичною конструкцією. Сучасна стоматологія. 2012. № 1. С. 92-97.

Кузнєцов Р.В., Янішен І.В., Федотова О.Л., Погоріла А.В., Богатиренко М.В. Порівняльна оцінка основних характеристик стоматологічних цементів для постійної фіксації незнімних конструкцій зубних протезів. Експериментальна і клінічна медицина. 2023. № 92(1). С. 1-5. doi:10.35339/ekm.2023.92.1.ykf.

Hill, E.E., Lott, J. A clinically focused discussion of luting materials. Dent J. 2011. № 56(1). Р. 67-76. DOI: 10.1111/j.1834-7819.2010.01297.x. PMID: 21564117.

Naenni, N., Bindl, A., Sax, C., Hämmerle, C., Sailer, I. A randomized controlled clinical trial of 3-unit posterior zirconia-ceramic fixed dental prostheses (FDP) with layered or pressed veneering ceramics: 3-year results. J Dent. 2015. № 43(11). Р. 1365-1370. DOI: 10.1016/j. jdent.2015.07.013. PMID: 26234623.

Heboyan, A.G., Vardanyan, A.R., Avetisyan, A.A. Cement Selection in Dental Practice. World Science. 2019. № 3(43). Р. 4-9. DOI: 10.31435/rsglobal_ ws/31032019/6405.

Мельничук А.С., Рожко М.М., Мельничук Г.М. Відновлення нормальних оклюзійних співвідношень при комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит із включеними дефектами зубних рядів. Запорізький медичний журнал. 2019. № 2. С. 281-286. DOI: 10.14739/2310-1210.2019.2.161521.

Кузнєцов Р.В., Янішен І.В. Прогнозування зниження якості незнімних конструкцій зубних протезів на етапах клінічної експлуатації. Вісник проблем біології і медицини. 2016. № 2(1(128)). С. 297-301.

Германчук С.М. Зміни фізико-хімічних властивостей емалі та дентину девітальних зубів людини, покритих штампованими коронками. Актуальні проблеми сучасної медицини. 2012. № 15(3(51)). С. 161-165.

Кузнєцов Р.В., Янішен І.В., Бережна О.О. Фактори, що визначають якість ортопедичних конструкцій: аналіз взаємозв’язків. Вісник проблем біології і медицини. 2016. № 2(1(128)). С. 292-296.

Потапчук А.М., Крулик В.В. Сучасні методи реставрації сколів керамічного покриття металокерамічних зубних протезів. Науковий вісник Ужгородського університету. 2015. № 1(51). С. 239-245.

Мороз Ю.Ю. Клінічні та лабораторні причини порушень адаптації пацієнтів до незнімних зубних протезів та практичні рекомендації по їх запобіганню. Вісник морської медицини. 2018. № 3(80). С. 123-129. doi:10.5281/zenodo.1450871.

Соколова І.І., Герман С.І., Герман С.А. Деякі питання поширеності та структури дефектів зубних рядів у населення України. Український стоматологічний альманах. 2013. № 6. С. 116-119.

Слинько Ю.О. Анатомо-топографічні характеристики малих дефектів зубних рядів населення м. Харкова. Art of Medicine. 2020. № 2. С. 70-75. DOI:10.21802/artm.2020.2.14.70.

Бєліков О.Б., Сорохан М.М. Порівняльна характеристика мостоподібних протезів з мініінвазивним препаруванням опорних зубів (Огляд літератури). Буковинський медичний вісник. 2017. № 1(81). С. 224-229. doi:10.24061/2413-0737.XXI.1.81.2017.48.

Біда О.В. Ефективність ортопедичного лікування пацієнтів із включеними дефектами зубних рядів незнімними конструкціями зубних протезів з опорою на дентальні імплантати в умовах недостатньої щільності кісткової тканини. Сучасна стоматологія. 2016. № 2. С. 88-91.

Клим’юк Ю.В., Ожоган З.Р., Мізюк Л.В., Криванич В.М., Янішен І.В. Ортопедичне лікування незнімними конструкціями, враховуючи розподіл і причини виникнення дефектів твердих тканин зубів. Патологія. 2021. № 18(1(51)). С. 112-116. DOI:0.14739/2310-1237. 2021.1.222967.

Янішен І.В., Дюдіна І.Л. Патогенетичні механізми розвитку змін у рецепторному апараті зубів під час препарування твердих тканин та вплив депульпування на їх витривалість до механічних навантажень (огляд літератури). Вісник проблем біології і медицини. 2016. № 1(126). С. 62-66.

Al-Odinee, N.M., Al-Hamzi, M., Al-Shami, I.Z., Madfa, A., Al-Kholani, A.I., Al-Olofi, Y.M. Evaluation of the quality of fixed prosthesis impressions in private laboratories in a sample from Yemen. BMC Oral Health. 2020. № 20(1). Р. 304. doi:10.1186/s12903-020-01294-1. PMID: 33148226.

Оніщенко С.І. Ситуаційний аналіз помилок на етапах виготовлення незнімних протезів та їхньої експлуатації протягом гарантійного терміну. Український медичний альманах. 2013. № 16(2). С. 63–65.

Ярина І.М. Аналіз обстеження пацієнтів із незадовільними результатами ортопедичного лікування дефектів твердих тканин зубів і зубних рядів незнімними конструкціями зубних протезів. Український стоматологічний альманах. 2018. № 4. С. 38-43.

Kinane, D.F., Stathopoulou, P.G., Papapanou, P.N. Periodontal diseases. Nat Rev Dis Primers. 2017. № 3. Р. 17038. doi: 10.1038/nrdp.2017.38. PMID: 28805207.

Babay, N., Alshehri, F., Al Rowis, R. Majors highlights of the new 2017 classification of periodontal and peri-implant diseases and conditions. Saudi Dent J. 2019. № 31(3). Р. 303-305. doi:10.1016/j.sdentj.2019.04.006. PMID: 31337931.

Сідельников П.В., Скібіцький В.С. Профілактика ускладнень пародонту на етапах протезування за допомогою незнімних ортопедичних конструкцій. Сучасна стоматологія. 2016. № 5. С. 75-79. http://nbuv. gov.ua/UJRN/ss_2016_5_18.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-07

Як цитувати

Янішен, І., Сідорова, О., Погоріла, А., Федотова, О., & Андрієнко, К. (2024). ПРИЧИНИ, ХАРАКТЕР І ЧАСТОТА ВИНИКНЕННЯ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ВИКОРИСТАННІ НЕЗНІМНИХ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ). Вісник стоматології, 126(1), 190–198. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2024-51-1.32

Номер

Розділ

ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають