ЕТІОЛОГІЯ ТА ПАТОГЕНЕЗ ХРОНІЧНОГО РЕЦИДИВУЮЧОГО АФТОЗНОГО СТОМАТИТУ

Автор(и)

  • В.В. Плиска
  • В.Я. Скиба
  • О.В. Скиба
  • Е.М. Деньга
  • С.М. Коваль
  • Л.В. Гончарук

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2024-51-1.38

Ключові слова:

афтозний стоматит, етіологія, патогенез, гепатобіліарна патологія.

Анотація

Проблема захворювання слизової оболонки порожнини рота, незважаючи на багаточисленні клінічні та експериментальні дослідження, до сьогодні залишається актуальною проблемою в терапевтичній стоматології. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит – це захворювання слизової оболонки порожнини рота, яке проявляється висипаннями поодиноких чи декілька афт на слизовій оболонці порожнини рота. Деякі автори вважають, що одним із механізмів виникнення патології слизової порожнини рота при хронічному рецидивуючому афтозному стоматиті є розвиток алергічних реакцій уповільненого типу. Ураження епітеліальних клітин зовнішніх покровів розвивається в результаті сенсибілізації тканин алергенами, і, як термінальна стадія, на повторне їх потрапляння у вигляді утворення афт, виразок, висипів. Мета. Навести аналіз літературних джерел по етіології та патогенезу хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту. Матеріали та методи. Під час написання обзору використано бібліосемантичний метод вивчення актуальних статей та розробок, які проводяться в Державній установі «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України» (ДУ «ІСЩЛХ НАМН») по проблемі етіології та патогенезу хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту. Для пошуку сучасної літератури використовувалися електронні бази даних PubMed, Google Scholar, Scopus, Web of Science за ключовими словами «recurrent aphthous stomatitis». На основі проведеного аналізу літературних джерел прослідковується інтерес до етіологіх та патогенезу хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту з метою розробки патогенетичних засобів для лікування та профілактики рецидивів цього захворювання. На підставі численних досліджень були розроблені та запропоновані етіопатогенетичні засоби для лікування та профілактики рецидивів хронічно рецидивуючого афтозного стоматиту.

Посилання

Скиба В.Я., Скиба О.В., Почтар В.М., Македон О.Б., Рудинська Л.А. Сучасні погляди на патогенез, лікування і профілактику рецидивів захворювань слизової оболонки порожнини рота. Дентальні технології. 2012. № 1-2(48–49). С. 10-12.

Скиба В.Я., Левицький А.П., Почтар В.М., Дзяд A.B. Сучасні уявлення про патогенез захворювань слизової оболонки порожнини рота і шляхи їх корекції. Вісник стоматології. 2003. № 1. С. 25-28.

Савичук О.В. Характер порушень системи травлення і вегетативного гомеостазу у дітей з хронічним рецидивуючим афтозним стоматитом. Сучасна стоматологія. 2002. № 3. С. 82-85.

Field E.A., Allan R.B. Oral ulceration: aetiopathogenesis, clinical diagnosis and management in the gastrointestinal clinic. Aliment Pharmacol Ther. 2003. № 18. С. 949–962.

Allan R.B., Field E.A. Oral ulceration: aetiopathogenesis, clinical diagnosis and management in the gastrointestinal clinic. Aliment Pharmacol Ther. 2003. № 18. Р. 949–962.

Wang H., He F., Xu C., Fang C., Peng J. Clinical analysis for oral mucosal disease in 21 972 cases. Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2018. № 43(7). С. 779-783 doi: 10.11817/j.issn.1672-7347.2018.07.013.

Shulman J.D. An exploration of point, annual, and lifetime prevalence in characterizing recurrent aphthous stomatitis in USA children and youths. J Oral Pathol Med. 2004. № 33(9). Р. 558-66.

Liang M.W., Neoh C.Y. Oral aphthosis: management gaps and recent advances. Ann. Acad. Med. Singap. 2012. Vol. 41. № 10. P. 463-70.

Сукманська Г.Д. Мікробіологічна характеристика слизової оболонки порожнини рота хворих на афтозні стоматити. Здобутки клінічної та експерементальної медицини. 2020. № 3. С. 160-164.

Сукманська Г.Д., Крижановська А.В. Особливості перебігу хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту після перенесеного CоVID19. Вісник проблем біології і медицини. 2022. № 1(163). С. 208-2013.

Slebioda Zu., Szponar E., Kowalska A. Etiopathogenesis of recurrent aphthous stomatitis and the role of immunologic aspects: literature review. Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 2014. № 62(3). Р. 205-15 doi: 10.1007/ s00005-013-0261-y.

Sánchez-Bernal J., Conejero C, Conejero R. Recurrent Aphthous Stomatitis. Actas Dermosifiliogr (Engl Ed). 2020. № 111(6). P. 471-480 doi: 10.1016/j. ad.2019.09.004.

Зеленкова К.О. Етіологія та патогенез хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту. Огляд літератури. Вісник української стоматологічної академії. 2007. том 7. Вип. 3. с. 189-191.

Ковач І.В., Дичко Є., Бунятян Х., Кравченко Л., Хотимська Ю. Порушення метаболізму слизової оболонки порожнини рота при хронічному рецидивному афтозному стоматиті. Norwegian Journal of Development of the International Science. 2020. № 47-1. С. 9-12.

Gasmi Benahmed A., Noor S, Menzel A., Gasmi A. Oral Aphthous: Pathophysiology, Clinical Aspects and Medical Treatment. Arch Razi Inst. 2021. № 76(5). Р. 1155-1163 doi: 10.22092/ari.2021.356055.1767.

Хоружа Р.Ю., Татаренко Л.Л., Циганкова К.С. хронічний рецидивуючий афтозний стоматит. Використання аргодерму під час місцевої терапії. Питання експериментальної та клінічної медицини. 2013. В. 17, Т 1. С. 338-344.

Волосовець Т.М., Дядик О.О., Фелештинська О.Я. Маніфестні прояви хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту при хворобі Крона. Світ медицини та біології. 2018. № 3 (65). С. 42-45 doi: 10.26724/2079-8334-2018-3-65-42-45

Bartold P. M. Periodontitis: a host-mediated disruption of microbial homeostasis. Unlearning learned concepts. Periodontol 2000. 2013. Vol. 62, № 1. P. 203-217.

Karczewska E. Oral cavity as a potential source of gastric reinfection by Helicobacter pylori. Dig. Dis, Sci. 2002. Vol. 42, JM 5. P. 978-986.

Мазур І.П. Що необхідно знати стоматологу в умовах пандемії СOVID-19?. Oral and General Health. 2021. № 4 Т. 2,. С. 6-13. 120. 21. Потокій Н. Й. Коронавірусна хвороба (COVID- 19): нові виклики для стоматологічної практики (Огляд літератури). Сучасна стоматологія. 2022. № 1-2 (110). С. 14-19. 121.

Почтар В.М. Застосування зубного еліксиру, що містить лецитин, β-каротин, вітиміни С і Е при ерозивно-виразкових ураженнях слизової оболонки порожнини рота : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.22. Одеса, 1998. 17 С.

Дзяд О.В. Патогенетичне обґрунтування корекції метаболічних порушень при ерозивно-виразкових ураженнях слизової оболонки порожнини рота : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.22. Одеса, 2002. 18 С.

Ткачук Н.І. Експериментально-клінічне обґрунтування застосування зубного еліксиру, що містить інгібітор фосфоліпази А-2 в комплексному лікуванні хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту : автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.22. Одеса, 2011. 20 С.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-07

Як цитувати

Плиска, В., Скиба, В., Скиба, О., Деньга, Е., Коваль, С., & Гончарук, Л. (2024). ЕТІОЛОГІЯ ТА ПАТОГЕНЕЗ ХРОНІЧНОГО РЕЦИДИВУЮЧОГО АФТОЗНОГО СТОМАТИТУ. Вісник стоматології, 126(1), 226–232. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2024-51-1.38

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають