ОЦІНКА СТАНУ ТКАНИН ПАРОДОНТА У ПАРОДОНТОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ У ПОСТКОВІДНОМУ ПЕРІОДІ

Автор(и)

  • Т.І. Матвійків Івано-Франківський національний медичний університет
  • М.М. Рожко Івано-Франківський національний медичний університет
  • Н.М. Павелко Івано-Франківський національний медичний університет

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2021-41-3.3

Ключові слова:

коронавірусна хвороба, генералізова- ний пародонтит, пародонтальні індекси

Анотація

Мета дослідження: вивчити стан тканин пародонта за допомогою пародонтальних індексів в осіб після перенесеної коронавірусної хвороби та які перебувають на реабілітації. Методи дослідження: Індексна оцінка стану тканин пародонта включала визначення маргі- нально-альвеолярного індексу РМА (C. Parma, 1960), пародонтального індексу РІ (A. Russel, 1956), індексу гігієни порожнини рота OHI-S (I. Greene, I. Vermillion et al., 1964), індексу кровоточивості ясен (Sulcus Bleeding. Index – SBI) – за H.R. Muhlemann, A.S. Mazor (1958), а також вимірювання глибини пародонталь- них кишень. Рентгенологічний скринінг за допомогою панорамної рентгенографії. Наукова новизна: Під час вивчення особливостей стоматологічного статусу хворих у постковідному періоді патологічні зміни паро- донта у хворих усіх обстежуваних груп характеризу- ються більш високими показниками пародонтальних індексів порівняно з групою контролю, які знаходяться у прямій кореляційній залежності від ступеня розвитку, перебігу генералізованого пародонтиту, його стрім- кого прогресування, важкості перебігу та лікування з одного боку, і ускладнень перенесеної коронавірусної хвороби з іншого. Висновки: Аналіз результатів прове- деного індексного оцінювання стану тканин пародонта у хворих у постковідному періоді виявив у них високий показник індексу гігієни ротової порожнини, активним проявом запальних та більшою мірою запально-дис- трофічних уражень його тканин, про що свідчили дані папілярно-маргінально-альвеолярного, пародонталь- ного індексів та глибини пародонтальних кишень. Майбутні дослідження мікрофлори пародонтальних кишень, цитологічний скринінг зішкрібів зі слизо- вої язика, щік та маргінального краю ясен, вивчення патогенетичних механізмів прояву загальної поліор- ганної та локальної гіпоксії в тканинах пародонта сприятиме проведенню цілеспрямованих заходів про- філактики і пошуку нових, обґрунтованих підходів до профілактики та лікування генералізованого пародон- титу на тлі перенесеної коронавірусної інфекції.

Посилання

Sukumar K., Tadepalli A. Nexus between COVID-19 and periodontal disease. J Int Med Res. 2021;49(3):3000605211002695.

Lipsky M.S., Hung M. Men and COVID-19: a pathophysiologic review. Am J Mens Health. 2020;14(5):1557988320954021.

Hui D.S., Madani E.I.A., Ntoumi T.A., Kock F., Dar R.O et al. The continuing 2019-nCoV epidemic threat of novel coronaviruses to global health – The latest 2019 novel coronavirus outbreak in Wuhan, China. Int J Infect Dis. 2020;91:264–6.

Badran Z., Gaudin A., Struillou X., Amador G., Soueidan A. Periodontal pockets: A potential reservoir for SARS-CoV-2? Med Hypotheses. 2020;143:109907.

Борисенко А.В., Воловик И.А. Состояние стоматологического статуса у лиц молодого возраста в зависимости от наличия заболеваний пародонта. Совр. стом. 2016; 1: 28–30.

Данилевський Н. Ф. Заболевания пародонта / Н. Ф. Данилевський, А.В. Борисенко. Київ : Здоров’я, 2000. С. 462.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-18

Як цитувати

Матвійків, Т., Рожко, М., & Павелко, Н. (2021). ОЦІНКА СТАНУ ТКАНИН ПАРОДОНТА У ПАРОДОНТОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ У ПОСТКОВІДНОМУ ПЕРІОДІ. Вісник стоматології, 116(3), 117–121. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2021-41-3.3

Номер

Розділ

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають