ОЦІНКА ВМІСТУ С-РЕАКТИВНОГО БІЛКА ТА ТУМОРНЕКРОТИЧНОГО ФАКТОРА АЛЬФА В РОТОВІЙ РІДИНІ ТА СИРОВАТЦІ КРОВІ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ У ПОСТКОВІДНОМУ ПЕРІОДІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-43-1.3

Ключові слова:

генералізований пародонтит, COVID-19, С-реактивний білок, туморнекротичний фактор альфа (TNF-α)

Анотація

Мета дослідження – оцінити вміст та динаміку змін показників С-реактивного білка та TNF-α сироватки крові та ротової рідини в пародонтологічних хворих залежно від способів стоматологічного лікування в постковідному періоді. Методи дослідження. Об’єктом дослідження стали 160 хворих на генералізований пародонтит І та ІІ ступенів розвитку (хронічний перебіг), які перехворіли коронавірусною хворобою легкого, середнього та важкого ступенів, та 20 осіб з інтактним пародонтом (здорові, контроль 1 (група З)). Набір хворих та ретроспективний аналіз історій хвороб здійснювався на базі Комунального некомерційного підприємства «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради», Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 1 Івано-Франківської міської ради» на підставі схваленого та затвердженого в установленому порядку генеральними директорами клопотання, у тісній співпраці з колегами пульмонологами та сімейними лікарями. Визначення С-РБ та TNF-α проводилося у двох варіантах: у ротовій рідині й у плазмі крові, після виписки пацієнта зі стаціонару, у термін до проведення стоматологічного лікування, на 30-у та 180-у добу. Наукова новизна. Уперше вивчено й оцінено дані вмісту С-реактивного білка та TNF-α в сироватці крові та ротовій рідині пародонтологічних хворих після стаціонарного лікування через ускладнення коронавірусної хвороби. Установлено вірогідно (р < 0,05) підвищені, порівняно зі здоровими особами, запальні показники, у всіх групах обстежених у період перед проведенням стоматологічного лікування. Апробовано й отримано більш високу ефективність застосування запропонованого комплексу медикаментозного лікування із застосуванням курсу фотодинамічної терапії лазером “Helbo Thera Lite” у порівнянні із традиційними підходами до лікування. Висновки. Представлені результати імунологічного скринінгу інтерлейкіну TNF-α та С-реактивного білка в біологічних середовищах та клінічних спостережень за хворими в постковідному періоді свідчать про тісний етіопатогенетичний взаємозв’язок між цими захворюваннями. Отримані дані вивчених запальних маркерів можуть слугувати пусковим механізмом до загострення багатьох соматичних хронічних захворювань в часі постковідного синдрому в таких хворих, потребують подальшого контролю клініцистами.

Посилання

World Health Organization. Novel Coronavirus ( 2019-nCoV) : Situation report. 2020. № 22. URL: https://apps.who.int/iris/handle/10665/330991.

Aspiration of periodontopathic bacteria due to poor oral hygiene potentially contributes to the aggravation of COVID-19 / Y. Takahashi et al. J Oral Sci. 2020. № 63. P. 1–3.

Periodontal pockets: A potential reservoir for SARS-CoV-2? / Z. Badran et al. Med Hypotheses. 2020. № 143. P. 109907.

SARS-CoV-2 detection in gingival crevicular fluid / S. Gupta et al. J Dent Res. 2020. 0022034520970536.

Periodontal tissues are targets for SARS-CoV-2: A post-mortem study / B. Matuck Fernandes et al. J Oral Microbiol. 2021. № 13. 1848135.

Is periodontal disease a risk factor for severe COVID-19 illness? / V. Pitones-Rubio et al. Med Hypotheses. 2020. № 144. 109969.

The impact of periodontal disease on hospital admission and mortality during COVID-19 pandemic / H. Larvin et al. Front Med (Lausanne). 2020. № 7. 604980.

Cron R., Behrens E.M. Cytokine Storm Syndrome. 1 ed. Cham : Springer Nature Switzerland AG ; Springer International Publishing, 2019.

Into the eye of the cytokine storm / J.R. Tisoncik et al. Microbiol Mol Biol Rev. 2012. № 76. P. 16–32.

Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China / D. Wang et al. JAMA. 2020. № 323. 1061–9.

Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China / W.J. Guan et al. N Engl J Med. 2020. № 382. 1708–20.

Clinical and immunological features of severe and moderate coronavirus disease 2019 / G. Chen et al. J Clin Invest. 2020. № 130. 2620–9.

Multiple organ infection and the pathogenesis of SARS / J. Gu et al. J Exp Med. 2005. № 202. P. 415–24.

Laenger, FPulmonary Vascular Endothelialitis, Thrombosis, and Angiogenesis in COVID-19 / M. Ackermann et al. N. Eng. J. Med. 2020. № 383. P. 120–128.

Epidemiological and Clinical Characteristics of 99 Cases of 2019 Novel Coronavirus Pneumonia in Wuhan, China: A Descriptive Study / N. Chen et al. Lancet. 2020. № 395. P. 507–513.

Good oral health reduces risk of fatal outcomes from COVID-19. URL: https://www.mcgill.ca/newsroom/channels/news/good-oral-health-reduces-risk-fataloutcomes-covid-19-330275.

Oral microbiome and SARS-CoV-2: Beware of lung co-infection / L. Bao et al. Frontiers in Microbiology. 2020. № 11. 1840. DOI: 10.3389/fmicb.2020.01840.

Botros N., Iyer P., Ojcius D.M. Is there an association between oral health and severity of COVID-19 complications? Biomedical Journal. 2020. № 43 (4). P. 325– 327. DOI: 10.1016/j.bj.2020.05.016.

Oral microbiome and SARS-CoV-2: Beware of lung co-infection / L. Bao et al. Frontiers in Microbiology. 2020. № 11. P. 1840. DOI: 10.3389/fmicb.2020.01840.

Cron R., Behrens E.M. Cytokine Storm Syndrome. 1 ed. Cham : Springer Nature Switzerland AG ; Springer International Publishing, 2019.

Мудра В. М. Вивчення рівня прозапальних цитокінів (ФНПα, iL-1β) у сироватці крові та їхньої продукції в культурах мононуклеарів хворих на хронічний генералізований пародонтит, які потребують дентальної імплантації. Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія. 2008. № 2. С. 11–13.

Посібник з лабораторної імунології / Л.Є. Лаповець та ін. Львів, 2008. 266 с.

Цитокіни: діагностичні можливості і перспективи використання в хірургічній стоматології / В.П. Цюрик та ін. Галицький лікарський вісник. 2002. Т. 9. № 1. С. 144–150.

Slade G.D. Acute-phase inflammatory response to periodontal disease in the US population. Journal of Dental Research. 2000. Vol. 79. Issue 1. Р. 49–57.

Gabay C. Acute phase proteins and other systemic responses to inflammation. New England Journal of Medicine. 1999. Vol. 340. Issue 6. Р. 448–454.

Prognostic value of C-reactive protein in patients with COVID-19 / X. Luo et al. Clin Infect Dis. 2020. № 71. P. 2174–2179.

Systematic review with meta-analysis: COVID-19 outcomes in patients receiving anti-TNF treatments / G. Kokkotis et al. Aliment Pharmacol Ther. 2022. Jan. № 55 (2). P. 154–167.

The potential for repurposing anti-TNF as a therapy for the treatment of COVID-19 / P.C. Robinson et al. Med (N Y). 2020. № 1 (1). P. 90–102.

Corticosteroids, but not TNF antagonists, are associated with adverse COVID-19 outcomes in patients with inflammatory bowel diseases: results from an international registry / E.J. Brenner et al. Gastroenterology. 2020. № 159 (2). P. 481–491.

Oral manifestations in patients with COVID-19: a living systematic review / J. Amorim dos Santos et al. Journal of Dental Research. 2021. № 100. P. 141–154.

Anaya‐Saavedra G. Oral manifestations accompanying and related to COVID‐19: Overlooking the obvious. Oral Diseases. 2021.

Increased Serum Levels of Soluble TNF-α Receptor Is Associated With ICU Mortality in COVID-19 Patients / E. Mortaz et al. Front Immunol. 2021. Apr. 22. № 12. 592727.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-29

Як цитувати

Матвійків, Т., Рожко, М., & Мигович, В. (2022). ОЦІНКА ВМІСТУ С-РЕАКТИВНОГО БІЛКА ТА ТУМОРНЕКРОТИЧНОГО ФАКТОРА АЛЬФА В РОТОВІЙ РІДИНІ ТА СИРОВАТЦІ КРОВІ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ У ПОСТКОВІДНОМУ ПЕРІОДІ. Вісник стоматології, 118(1), 16–23. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-43-1.3

Номер

Розділ

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають