ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗУБОЩЕЛЕПНИХ АНОМАЛІЙ ТА СОМАТИЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Автор(и)

  • В.С. Мельник ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
  • Л.Ф. Горзов ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
  • К.В. Зомбор ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
  • С.В. Мельник ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2021-41-3.5

Ключові слова:

зубощелепні аномалії, соматична патологія, підлітки

Анотація

Мета дослідження – вивчити взаємокореляцію зубощелепних аномалій та соматичної патології у дітей старшого шкільного віку м. Ужгорода у віці 15–18 років. Методи дослідження. Клінічні: стома- тологічне обстеження дітей старшого шкільного віку м. Ужгорода у віці 15–18 років в діагностиці зубощелепних аномалій, видів прикусу з соматичною патологією; статистичні методи: пакет програми Microsoft Excel 2010, критерій для аналізу якісних ознак з поправкою Єйтса на неперервність. Об’єкт дослідження: 360 дітей старшого шкільного віку, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закла- дах м. Ужгорода, батьки яких підписали інформо- вану згоду на стоматологічне обстеження. Пред- мет дослідження: cтоматологічне обстеження у віковій групі: 15–18 років за традиційною схемою з поглибленим вивченням ортодонтичного статусу в умовах стоматологічного кабінету. Всього обсте- жено 360 дітей старшого шкільного віку, 198 (55%) хлопців і 162 (45%) дівчат. Інформацію про загальні захворювання отримали шляхом опрацювання даних з індивідуальних медичних карт. Наукова новизна. Поширеність та розвиток зубощелепних аномалій знаходиться в тісному взаємозв’язку з іншими сома- тичними захворюваннями. Проведене нами дослі- дження дає змогу показати прямий взаємозв’язок між загальносоматичною патологією (захворювання ЛОР-органів, шлунково-кишкового тракту, ендо- кринної та кістково-м’язової систем) і аномаліями зубощелепної системи. Зважаючи на отримані нами статистичні показники, це сприятиме підвищенню якості надання стоматологічної допомоги. Висновки. Загальносоматична патологія безпосереднім чином впливає на формування зубощелепних аномалій у дітей старшого шкільного віку. Особливо ця закономірність відзначається при наявності таких порушень, як ЛОР-захворювання, захворювання кістково-м’язової та ендокринної систем, множинний карієс зубів. Вза- ємне поєднання деяких захворювань супроводжується різким зростанням поширеності зубощелепних анома- лій, що наближається до 100%.

Посилання

Бойцанюк С.І., Фалінський М.М., Островський П.Ю. Поширеність зубощелепних аномалій серед дітей шкільного віку міста Тернополя. Young Scientist. 2017; 5 (45): 57–60.

Голованова І.А., Ляхова Н.О. Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої моделі надання ортодонтичної допомоги дитячому населенню на регіональному рівні. Економіка і право охорони здоров’я. 2018; 2 (8): 11–16.

Дорошенко С.І., Кульгінський Є.А. Розповсюдженість зубощелепних аномалій та деформацій, а також дефектів зубів та зубних рядів серед дітей шкільного віку м. Києва. Вісник стоматології. 2009; 2: 76–81.

Зайцев В.М., Лифляндский В.Г., Маринкин В.И. Прикладная медицинская статистика – Санкт-Петербург : Фолиант; 2003. 432 с.

Казакова Р.В., Мельник В.С., Булей Л.Ф. Рівень стоматологічної захворюваності у підлітків м. Ужгорода. Вісник стоматології. 2012; 4(81): 103–105.

Каськова Л.Ф., Тараненко Н.М. Поширеність зубощелепних аномалій та стан твердих тканин зубів i тканин пародонта в дітей 11–16 років. Український стоматологічний альманах. 2005; 1: 51–54.

Костенко Є.Я., Мельник В.С. Поширеність та структура зубощелепних аномалій у дітей Закарпатської області. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Медицина. 2016; 1. (53): 102–105.

Лучинський М.А. Частота зубощелепних аномалій та деформацій у дітей різних адаптивних типів Прикарпаття. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2013; 1: 31–34.

Мельник В.С., Горзов Л.Ф. Поширеність зубощелепових аномалій у дітей в залежності від особливостей сімейного анамнезу. Збірник наукових праць ІІI Міжнародного наукового конгресу молодих вчених Європи м. Відень, Австрія. 2019. 109–112.

Мірчук Б.М., Дєньга А.Е., Завойко О.Б. Вплив зубощелепних аномалій на стан функціональних реакцій і неспецифічної резистенції дітей. Інновації в стоматології. 2013; 1: 30–34.

Міськів А.Л., Безвушко Е.В. Структура зубощелепних аномалій у дітей Львівської області. Acta medica Leopoliensia. 2015; 21 (2): 10–13.

Ортодонтія. Зубощелепні аномалії та деформації – Dentognathic Anomalies and Deformation / П.С. Фліс та ін. Київ : ВСВ «Медицина»; 2015. 176 с.

Use of orthodontic treatment needs indices for oral health survey Mater Sociomed / Enita Nakas et al. 2016 Apr; 28(2): 138–140.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-18

Як цитувати

Мельник, В., Горзов, Л., Зомбор, К., & Мельник, С. (2021). ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗУБОЩЕЛЕПНИХ АНОМАЛІЙ ТА СОМАТИЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Вісник стоматології, 116(3), 28–32. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2021-41-3.5

Номер

Розділ

СТОМАТОЛОГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають