РОЛЬ ГІГІЄНІЧНОГО ВИХОВАННЯ У СИСТЕМІ ПЕРВИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Автор(и)

  • В.С. Мельник
  • Я.І. Дуганчик
  • С.В. Мельник

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2024-51-1.8

Ключові слова:

гігієнічне виховання, уроки здоров'я, навчання гігієні ротової порожнини, профілактика, карієс зубів.

Анотація

Сьогодні поширеність та інтенсивність розвитку карієсу зубів і захворювань тканин пародонта у дітей в Україні є високою внаслідок недостатнього профі- лактичного догляду за ротовою порожниною у період росту та формування її органів і тканин. Важливим завданням профілактичної стоматології є гігієнічне навчання та виховання дітей дошкільного та шкіль- ного віку, яке включає два розділи: санітарно-про- світницьку роботу та навчання методам гігієни порожнини рота. Мета дослідження: Оцінити стан гігієни ротової порожнини у молодших школярів перед участю у стоматологічній профілактичній програмі. Методи дослідження. У клінічному дослідженні взяли участь 118 школярів молодших класів Ужгород- ського ліцею № 3 м. Ужгорода. Методом рандоміза- ції всі учасники були поділені на 3 групи залежно від профілактичного засобу, що застосовується. Групу A становили 27 дітей, групу B-27 школярів, групу C – 26 школярів. Групу порівняння D склали 38 дітей, батьки яких відмовилися від участі у профілактичній програмі, але дали згоду на огляд ротової порожнини. Результати, зведені в таблицю Microsoft Excel/елек- тронну таблицю google, експортовано до ліцензова- ного програмного забезпечення для операційної сис- теми Windows та стандартного програмного пакету Statsoft. Inc STATISTICA 6.0 2300 East 14th Street Tulsa, ОК 74104 США та проведено статистичний аналіз. Об’єкт та предмет дослідження: Гігієну ротової порожнини оцінювали за допомогою спрощеного гігі- єнічного індексу Гріна і Вермійона ОНI-S (1964 р.). При оцінці гігієни ротової порожнини у молодших школярів усіх груп був діагностований тільки м'який зубний наліт. В результаті дослідження встановлено, що середнє значення гігієнічного індексу ОНI-S коли- валося від 0,93 групи А, до 1,09 групи В, що відповідає задовільній гігієні порожнини рота. Аналіз структури індексу ОНI-S показав, що у більшості дітей групи А та групи В (85,2%) значення індексу ОНI-S знаходилося в інтервалі від 0,7 до 1,6 та відповідало задовільній оцінці. Хорошу гігієну ротової порожнини мали 14,8% дітей зазначених груп. Структурний аналіз індексу ОНI-S у групі С показав, що 23,1% дітей мали хорошу, 69,2% – задовільну та 7,7% – незадовільну гігієну порожнини рота. У групі порівняння D частка дітей, які мають хорошу гігієну ротової порожнини, більша (28,9%), а задовільну – менше (57,9%), ніж в інших гру- пах. Дітей із незадовільною гігієною порожнини рота у групах А та В не зареєстровано, а у групі D їх майже в 2 рази більше (13,2%), ніж у групі С. Стан гігієни у молодших школярів групи А (?=6,6; р 1-3 ˂0,05; χ²= 6,6; р 1-4 ˂0,05) і групи В (χ²= 6,6; р 2-3 ˂0,05; 2-4 ˂0,05) статистично значимо було краще, ніж у представників групи С та групи D. Наукова новизна. Оцінка стану гігієни ротової порожнини у молодших школярів перед участю у стоматологічній профілак- тичній програмі. Висновки. У молодших школярів усіх груп перед участю у профілактичній програмі заре- єстровано задовільну гігієну ротової порожнини за індексом ОНI-S. Найменша кількість м'якого зубного нальоту в дітей всіх груп виявлено на передній групі індексних зубів.

Посилання

Мазур І.П., Лехан В.М., Рибачук А.В. Трансформації стоматологічної галузі за період незалежності України та їх вплив на доступність стоматологічної допомоги. Медичні перспективи. 2022. Т. 27. № 1. С. 184–192. DOI: org/10.26641/2307-0404.2022.1 .254470

Вороненко Ю.В, Мазур І.П, Павленко О.В. Стоматологічна допомога в Україні: аналіз основних показників діяльності за 2021 рік: довідник. Кропивницький: Поліум; 2022. 76c. ISBN 978-617-8112-10-3. Мазур І.П., Вахненко О.М. Сторіччя української стоматології: здобутки та сучасні виклики. Українські медичні вісті. 2020. № 1. С. 70-76.

Возний О.В., Германчук С.М., Струк В.І., Біда В.І., Погоріла А.В. Стан і перспективи розвитку стоматологічної допомоги населенню України. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. 2019. № 2. С. 228-234.

Дудник С.В., Кошеля І.І. Тенденції стану здоров’я населення України. Україна. Здоров’я нації. 2016. Т. 40. № 4. С. 27–31.

Янчук А.О, Скиба В.Я, Катеринчук І.П. Епідеміологічні дослідження та моніторинг стоматологічної захворюваності у дітей України. Світ медицини та біології. 2019. Т. 68. № 2. С. 154–158. doi: 10.26724/2079-8334-2019-2-68-154-158.

Попович З.Б, Рожко М.М, Чубій І.З, Кукурудз Н.І. Екологія та стоматологічне здоров’я населення України: причинно-наслідковий зв’язок. Сучасна стоматологія. 2022. № 1-2. С. 42-46. doi: 10.33295/1992-576X- 2022-1-2-4268.

Авдєєв О.В, Бойків А.Б, Древніцька Р.О. Сучасні напрямки лікування та профілактики карієсу зубів. Вісник наукових досліджень. 2019. № 4. С. 26–32. DOI: https://doi.org/10.11603/2415-8798.2018.4.9786

Пішковці А.-М.М., Палко А.І., Рогач І.М. Наукове обґрунтування нових підходів до первинної, вторинної та третинної профілактики стоматологічних захворювань населення Закарпатської області. Україна. Здоров’я нації. 2020. Т.60. № 3. С. 96-100. 9. Razmpoosh E, Abdollahi S, Salehi Abargouei A. The Relationship of Nutrition Components and Life Style to Dental Caries. A Review Article. JNFS. 2018. Vol. 3. № 3. P. 167-174.

Каськова Л.Ф. Профілактика стоматологічних захворювань. Полтава: 2018. 403 с.

Соколова І. І., Ярошенко О. Г. Профілактика в дитячій стоматології : навч.-метод. посібник для лікарів-інтернів, лікарів-стоматологів та студентів стоматологічного факультету. Харків : ХНМУ. 2019. 84 c.

Педоренко Г.М. Формування навичок здорового способу життя підлітків. Вінниця. 2022. C. 2-17. URL: https://nenc.gov.ua/education/wp-content/ uploads/2022/10/Pedorenko.pdf

Даниленко А.В. До питання про формування у підлітків мотивації до здорового способу життя. Соціальна робота в громаді: сучасні виклики та перспективи розвитку. Дніпро: ДНУ імені Олеся Гончара. 2023. 288 с.

Спіріна Т.П. Формування мотивації до здорового способу життя у підлітків як соціально-педагогічна проблема. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 2012. С. 193-201. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_22%288%29__26

Автомонів М.Ю. Математична обробка та аналіз медико-біологічних даних. 2-ге вид. Київ: Медін- форм. 2018. 579 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-07

Як цитувати

Мельник, В., Дуганчик, Я., & Мельник, С. (2024). РОЛЬ ГІГІЄНІЧНОГО ВИХОВАННЯ У СИСТЕМІ ПЕРВИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. Вісник стоматології, 126(1), 42–47. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2024-51-1.8

Номер

Розділ

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають