ОЦІНКА ВПЛИВУ ЛІКУВАЛЬНО- ПРОФІЛАКТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ, РОЗРОБЛЕНОГО ДЛЯ ДІТЕЙ- СПОРТСМЕНІВ, НА «ПЕЧІНКОВІ» МАРКЕРИ ТА ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ У СИРОВАТЦІ КРОВІ, СТАН МІКРОБІОЦЕНОЗУ КИШЕЧНИКУ ТА ВИТРИВАЛІСТЬ ЩУРІВ

Автор(и)

  • А.О. Осадча Одеський національний медичний університет
  • О.А. Макаренко Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-44-2.1

Ключові слова:

щури, неадекватне харчування, фізичні навантаження, лікувально-профілактичний комплекс

Анотація

Даними наукової літератури останнього десятиліття доведено, що серед спортсменів здоровими є лише 15–28 % обстежених. Інтенсивні фізичні та психоемоційні навантаження призводять до розвитку синдрому перетренованості через зниження імунологічної реактивності та адаптаційних можливостей організму. Сприяє виникненню стресового імунодефіциту і порушене харчування спортсмена. Отже, існує необхідність розробки комплексних заходів у програмі профілактики загальносоматичної патології, в тому числі і стоматологічних захворювань, з урахуванням особливостей її патогенезу у дітей, що активно займаються спортом. Метою роботи була експериментальна оцінка впливу лікувально-профілактичного комплексу, розробленого для дітей-спортсменів, на «печінкові» маркери, показники ліпідного обміну у сироватці крові, стан мікробіоценозу кишечнику та витривалість щурів в умовах поєднання неправильного харчування та фізичного навантаження. Матеріали і методи. Експеримент проведено на 25 білих щурах, розподілених на 3 рівні групи: 1-а – інтактна; 2-а – неадекватне харчування; 3-тя – неадекватне харчування + лікувально-профілактичний комплекс per os (альбумін яєчний плюс, біотрит-С, бактобліс, пектин яблучний, вітаміно-мінеральний комплекс «Алфавіт»). Щурів всіх груп додатково піддавали фізичному навантаженню шляхом багаторазового пред’явлення плавального навантаження з вагою 10 % від маси тіла. Після закінчення експерименту у сироватці крові щурів визначали «печінкові» маркери, показники ліпідного обміну, вміст малонового діальдегіду; у гомогентатах слизової оболонки тонкої та товстої кишки визначали активність уреази та лізоциму, розраховували ступінь дисбіозу, оцінювали витривалість щурів. Результати дослідження. Проведене експериментальне дослідження дозволяє заключити, що неадекватне харчування на тлі фізичного навантаження призводить до руйнування гепатоцитів та порушення їх функції, сприяє зниженню антимікробного захисту у слизових оболонках тонкого та товстого відділів кишечника і розвитку дисбіозу, призводить до зниження рівня триглицеридів в сироватці крові, а також значно зменшує витривалість щурів при фізичному навантаженні. Показано, що використання запропонованого лікувально- профілактичного комплексу дозволяє запобігти вказаним негативним змінам. Висновок. Результати експериментальних досліджень свідчать про антиоксидантну, антидисбіотичну, певну гепатопротекторну ефективність лікувально-профілактичного комплексу та його здатність підвищувати адаптаційні можливості організму щурів в умовах експериментальної патології.

Посилання

Сафаралиев Ф. Р., Сафаров А. М., Мамедов Ф. Ю. Повышение уровня стоматологического здоровья профессиональных спортсменов, занимающихся силовыми видами спорта. Казанский медицинский журнал. 2017. № 98 (2). С. 189–194.

Бабаев Е. Е., Сафаралиев Ф. Р. Коррекция нарушений стоматологического статуса у профессиональных спортсменов. Проблемы стоматологии. 2014. № 1. С. 19–25.

Амирханян М. А. Влияние профессиональных физических и эмоциональных нагрузок на окклюзионно-артикуляционные параметры зубочелюстной системы : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.14. М., 2015. 25 с.

Бучнева В. О., Орешака О. В. Состояние стоматологического статуса у лиц, занимающихся спортом (обзор литературы). Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2017. № 2 (42). С. 124–134. DOI: 10.21685/2072-3032-2017-2-13

Oral Health among Athletes at the Egas Moniz Sports Dentistry Practice / C. Fernandes et al. Medical Sciences Forum. 2021. № 5. С. 40. DOI: 10.3390/msf2021005040

Kreher J., Schwartz J. Overtraining Syndrome: A Practical Guide. Sports Health: A Multidisciplinary Approac. 2012. № 4 (2). С. 128–38. DOI: 10.1177/1941738111434406

Carter J. G., Potter A. W., Brooks K. A. Overtraining syndrome: Causes, consequences, andmethods for prevention. Journal of Sport and Human Performance. 2014. № 2 (1). С. 1–14. DOI: 10.12922/jshp.0031.2014

Курашвили В. Детерминанты перетренированности у спортсменов (обзор зарубежной литературы). Наука в олимпийском спорте. 2020. № 4. С. 46–51. DOI: 10.32652/olympic2020.4_5

Eating disorder risk behavior and dental implications among adolescents / A. P. Hermont et al. International Journal of Eating Disorders. 2013 № 46. Р. 677–683.

Moynihan P. J., Kelly S. A. Effect on caries of restricting sugars intake: systematic review to inform WHO guidelines. Journal of Dental Research. 2014. № 93. С. 8–18.

Noce F. et al. Psychological indicators of overtraining in high level judo athletes in pre- and postcompetition periods. Archives of Budo. 2014. № 10. С. 245–251.

Каркищенко В. Н. и др. Особенности интерпретации показателей работоспособности лабораторных животных по плавательным тестам с нагрузкой. Биомедицина. 2016. № 4. С. 34–46.

Горячковский А. М. Клиническая биохимия в лабораторной диагностике. Одесса : Экология, 2005. 616 с.

Стальная И. Д., Гаришвили Т. Г. Метод определения малонового диальдегида с помощью тиобарбитуровой кислоты. Современные методы в биохимии. М. : Медицина, 1977. С. 66–68.

Левицкий А. П., Макаренко О. А., Селиванская И. А., Россаханова Л. Н., Деньга О. В., Почтарь В. Н., Скидан К. В., Гончарук С. В. Ферментативный метод определения дисбиоза полости рта для скрининга про- и пребиотиков. Киев : ГФЦ, 2007. 23 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-26

Як цитувати

Осадча, А., & Макаренко, О. (2022). ОЦІНКА ВПЛИВУ ЛІКУВАЛЬНО- ПРОФІЛАКТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ, РОЗРОБЛЕНОГО ДЛЯ ДІТЕЙ- СПОРТСМЕНІВ, НА «ПЕЧІНКОВІ» МАРКЕРИ ТА ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ У СИРОВАТЦІ КРОВІ, СТАН МІКРОБІОЦЕНОЗУ КИШЕЧНИКУ ТА ВИТРИВАЛІСТЬ ЩУРІВ. Вісник стоматології, 119(2), 2–8. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-44-2.1

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають