ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ МЕТАБОЛІЗМУ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ У СИРОВАТЦІ КРОВІ В ПРАЦІВНИКІВ СПИРТОВОГО ВИРОБНИЦТВА З ЗАПАЛЬНО- ДИСТРОФІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ТКАНИН ПАРОДОНТА

Автор(и)

  • О.І. Мрочко
  • Р.Ю. Шкребнюк
  • В.Т. Дирик
  • М.М. Шевчук

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2024-51-1.9

Ключові слова:

генералізований пародонтит, спиртове виробництво, метаболізм сполучної тканини, сироватка крові.

Анотація

Мета дослідження – проаналізувати зміни показників метаболізму сполучної тканини у сироватці крові в працівників спиртового виробництва з запально– дистрофічними захворюваннями тканин пародонта за для визначення подальшої лікувальної тактики. Методи дослідження. Дослідження виконано на кафедрі терапевтичної стоматології, пародонтології та стоматології ФПДО, ЛНМУ імені Д. Галицького. Групи спостереження у нашому дослідженні були сформовані наступним чином: 50 осіб з генералізованим пародонтитом (ГП), які були безпосередньо зайняті на спиртовому виробництві – основна група; 20 осіб, хворих на ГП, які не зазнавали впливу негативних факторів даного виробництва – порівняльна група; 15 практично здорових осіб з клінічно незміненими тканинами пародонта – контрольна група. Дослідження активності колагенази у сироватці крові пацієнтів проводили за методом Ліньді. Фракції гідроксипроліну у сироватці крові досліджуваних виділяли за методом Frey S., а вміст гідроксипроліну в них – за Stegeman H. F. Визначення глікозаміногліканів в сироватці крові пацієнтів проводили орциновим методом за Кляцкіним С.А. і Ліфшиць Р.І. Активність лужної фосфатази (ЛФ) у сироватці крові осіб груп дослідження визначали на автоаналізаторі «Spektrum» Series 2 фірми «Abbott» (США). Наукова новизна. У працівників спиртового виробництва, хворих на ГП, колагенолітична активність була підвищена: вміст колагенази був достовірно вище стосовно показника контрольної групи, (р<0,05) та хворих на ГП порівняльної групи, (р<0,05), зменшення концентрації білковозв’язаного гідроксипроліну на 30,0 %, а у пацієнтів порівняльної групи – на 14,67 %, стосовно даних контрольної групи, (р<0,05). Аналіз вільної фракції оксипроліну – виявив достовірне підвищення вмісту цієї фракції в сироватці крові хворих на ГП: у основній групі на 20,0 % та на 6,0 % у осіб порівняльної групи стосовно показника контрольної групи, (р<0,05). У хворих на ГП основної групи вміст ГАГ у сироватці крові перевищував показник контрольної групи на 105,88 %, (р<0,05), а у порівняльній групі на 47,06 %, (р<0,05). Динаміка вмісту лужної фосфатази, характеризувалась збільшенням показника у осіб основної групи на 136,47 % та на 55,29 % у пацієнтів порівняльної групи, (р<0,05). Висновок. Аналіз показників метаболізму сполучної тканини у хворих з запально–дистрофічними захворюваннями тканин пародонта, зайнятих на спиртовому виробництві, переконливо засвідчує порушення біосинтезу сполучної компоненти кісткової тканини та, відповідно, у процесах метаболізму побудови тканин пародонта й порушення його репаративних властивостей, що потребує обов’язкової подальшої фармакорекції препаратами скерованої остеотропної дії.

Посилання

Возний O.В., Германчук С.М., Струк В.І., Біда В.І., Погоріла А.В. Стан і перспективи розвитку стоматологічноїдопомоги населенню України. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. 2019. № 12 (2). С. 228-234.

Стоматологічна допомога в Україні: аналіз основних показників діяльності за 2020 рік: довідник / Ю.В. Вороненко та ін. Кропивницький: Поліум, 2021. 101 с.

Chopchyk V., Orlova N., Mazur I., Badiuk N. Мedicinal provision and availability of dental care in state establishments of Ukraine. Pharmacologyonline. 2021. № (3). С. 1250-1255.

Попович З.Б., Рожко М.М., Чубій І.З., Кукурудз Н.І. Екологія та стоматологічне здоров’я населення України: причинно-наслідковий зв’язок. Actual Dentistry. 2022. № 1-2. С. 42-46.

Зюзін В.О. Захворюваність населення України запальними захворюваннями пародонта, прогнозування та профілактика патологій в сучасних умовах. Український журнал медицини, біології та спорту. 2021. Т.6. № 2 (30).С.125-132.

Сучасні аспекти лікування генералізованого пародонтиту в осіб із соматичною патологією. T. I. Пупін, O. M. Немеш, З. M. Гонта, та ін. Запорізь кий медичний журнал. 2020. Том 22. № 1. С. 222–226.

Петрушанко Т.О., Попович І.Ю., Мошель Т.М. Оцінка дії хвороботворних факторів у пацієнтів із генералізованим пародонтитом. Клінічна стоматологія. 2020. № 2. С. 24-32.

Посібник з лабораторної імунології / Л.Є. Лаповець та ін. Львів, 2008. 266 с.

Kumar Srivastava, A., Khare, P., Kumar Nagar, H., Raghuwanshi, N., & Srivastava, R. Hydroxyproline: A Potential Biochemical Marker and Its Role in the Pathogenesis of Different Diseases. Current Protein & Peptide Science. 2016;17(6):596–602.

Aswin PS, Vandana KL. A comparative assessment of clinical parameters, sialic acid, and glycosaminoglycans levels in periodontitis patients with and without dental fluorosis: A clinical and biochemical study. J Indian Soc Periodontol. 2020;24(3):237-243. doi:10.4103/jisp. jisp_214_19

Koppolu P, Sirisha S, Mishra A, Deshpande K, Lingam AS, Alotaibi DH, Saleh Alwahibi M, Penela S. Alkaline phosphatase and acid phosphatase levels in saliva and serum of patients with healthy periodontium, gingivitis, and periodontitis before and after scaling with root planing: A clinico-biochemical study. Saudi J Biol Sci. 2021;28(1):380-385.

Рогач І.М., Керецман А.О., Сіткар А.Д. Правильно вибраний метод статистичного аналізу – шлях до якісної інтерпретації даних медичних досліджень. Науковий вісник Ужгородського університету. 2017. № 2. С. 124-128.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-07

Як цитувати

Мрочко, О., Шкребнюк, Р., Дирик, В., & Шевчук, М. (2024). ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ МЕТАБОЛІЗМУ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ У СИРОВАТЦІ КРОВІ В ПРАЦІВНИКІВ СПИРТОВОГО ВИРОБНИЦТВА З ЗАПАЛЬНО- ДИСТРОФІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ТКАНИН ПАРОДОНТА. Вісник стоматології, 126(1), 48–53. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2024-51-1.9

Номер

Розділ

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ