ДИНАМІКА ПАРАКЛІНІЧНИХ ІНДЕКСІВ ПІСЛЯ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ У ПАЦІЄНТІВ З РЕВМАТОЇДНИМ АРТРИТОМ ПРИ ЗНАЧЕННЯХ ІНДЕКСУ CPITN < 2

Автор(и)

  • М.М. Шевчук
  • Л.Ю. Мінько
  • О.В. Скибчик
  • Р.Ю. Шкребнюк
  • В.Т. Дирик
  • О.О. Мигаль

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2024-51-1.15

Ключові слова:

генералізований пародонтит, ревматоїдний артрит, індексна оцінка пародонтального статусу, консервативне лікування.

Анотація

Вступ. Генералізований пародонтит (ГП) на тлі ревматоїдного артриту (РА) залишається одним із складних і недостатньо вивчених проблем стоматології та медицини. Взаємозв’язок патогенетичних механізмів ГП та РА зумовлюють необхідність міждисциплінарного підходу для розпрацювання ефективних комплексних схем лікування та профілактики ГП на тлі РА. Мета дослідження полягала у вивченні динаміки пародонтальних індексів після проведення консервативного лікування ГП у пацієнтів з РА. Матеріали і методи. Пародонтологічне лікування було проведено 58 пацієнтам із ГП на тлі РА, яких розподілено на дві групи. В основну групу було включено 31 пацієнт (53,45%), у яких лікування проводили із застосування розробленої схеми консервативного лікування ГП. Групу порівняння склали 27 пацієнтів (46,55%), у яких лікування ГП здійснювалась відповідно до загальноприйнятих протоколів. Динаміку значень індексів РМА, OHIS, CPITN та вакуумної проби стійкості капілярів ясен за методикою В.І. Кулаженко оцінювали до лікування, через 6 та 12 місяців після лікування. Результати. Результати оцінки ефективності розробленої схеми консервативного лікування ГП І та ІІ ступеню тяжкості на тлі РА при значеннях індексу CPITN < 2 балів вказують на покращення та стабілізацію патологічного процесу в тканинах пародонта, що підтверджувалось позитивною динамікою індексних оцінок у віддалені терміни спостереження. У пацієнтів, яким проводили лікування із застосуванням розробленої схеми, спостерігали достовірне покращення гігієни порожнини рота та клінічного стану ясен, зокрема зменшення ступеня запального процесу за індексом РМА. Висновок. Виражену ефективність розробленої схеми лікування ГП на тлі РА також доведено високим відсотком пацієнтів (80,65%), у яких констатували «стабілізацію» патологічного процесу після 12 місяців спостереження. На противагу, у групі порівняння, у яких лікування ГП проводили традиційними методами, кількість таких осіб була значно меншою та становила 40,47% (р<0,01).

Посилання

Fischer R.G., Lira Junior R., Retamal-Valdes B., Figueiredo L.C., Malheiros Z., Stewart B., et al. Periodontal disease and its impact on general health in Latin America. Section V: Treatment of periodontitis. Braz Oral Res. 2020 Apr 9;34(supp11):e026. PMID: 32294679. doi: 10.1590/1807-3107bor-2020.vol34.0026.

World Health Organization (WHO): Available from: https://www.dw.com/uk/vooz/t-18877847

Nazir M., Al-Ansari A., Al-Khalifa K., Alhareky M., Gaffar B., Almas K. Global Prevalence of Periodontal Disease and Lack of Its Surveillance. Scientific World Journal. 2020;2020:2146160. DOI: 10.1155/2020/2146160. PMID: 32549797; PMCID: PMC7275199.

Kassebaum N.J., Smith A.G.C., Bernabe E., Fleming T.D., Reynolds A.E., Vos T., et al.; GBD 2015 Oral Health Collaborators. Global, Regional, and National Prevalence, Incidence, and Disability-Adjusted Life Years for Oral Conditions for 195 Countries, 1990–2015: A Systematic Analysis for the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors. Journal of dental research. 2017;96(4):380-7. DOI: 10.1177/0022034517693566. PMID: 28792274.

Slots J. Periodontitis: facts, fallacies and the future. Periodontology 2000. 2017; 75(1):7-23. DOI:10.1111/ prd.12221. PMID: 28758294. 6. Yu B., Wang C.Y. Osteoporosis and periodontal diseases – An update on their association and mechanistic links. Periodontology 2000. 2022;89(1):99-113. DOI: 10.1111/prd.12422. PMID: 35244945.

Persson G.R., Imfeld T. Parodontitis und Herzkreislaufkrankheiten [Periodontitis and cardiovascular disease]. Therapeutische Umschau [Therapeutic Review] 2008;65(2):121-6. DOI: 10.1024/0040-5930.65.2.121. PMID: 18517068. [In German].

Pupin T.I., Honta Z.M., Shylivskyy I.V., Nemesh O.M., Burda K.B. The role of adaptive-stress response in the pathogenesis of periodontal diseases. Wiadomości lekarskie. 2022; 75(4pt2):1022-1025.

Shevchuk M.M,. Shkrebnyuk R.Yu., Volodimira T. Dyryk, Oleg Mrochko. Study of immune-inflammatory response changes in Oral fluid in patients with diseases of periodontal Tissues in combination with general somatic Pathology. Wiadomości lekarskie. 2023; 76 (7), 1554-1561. DOI: 10.36740/WLek202307107.

Thomas R.Z., Loos B.G., Teeuw W., Kunnen A., van Winkelhoff A.J., Abbas F. Parodontitis en systemische ziekten – van wetenschap naar praktijk [Periodontitis and systemic diseases – from science to clinical practice]. Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde [Dutch Journal for dentistry]. 2015;122(10):542-8. DOI: 10.5177/ntvt.2015.10.15134. PMID: 26465017. [In Dutch].

Коваленко В.М. Ревматичні захворювання в Україні: стан проблеми та шляхи вирішення. Український ревматологічний журнал. 2012. № 3 (49). С. 5–9.

Герзанич Н.І., Рожко М.М., Ерстенюк Г.М. та ін. Показники маркерів остеопорозу та остеопротегерину у хворих на генералізований пародонтит I–II ступеня з супутнім ревматоїдним артритом. Український медичний альманах. 2010. № 2(13). С. 33-34.

Hodovana O.I., Skybchyk O.V., Solomenchuk T.M., Rumynska T.M. Assessment of the microbial content of periodontal pockets in patients with chronic generalized periodontitis and coronary artery disease. Wiadomości lekarskie. 2021;74(10), Part 1:2428-2432. DOI: 10.36740/ WLek202110112

Пупін Т.І., Гонта З.М., Немеш О.М., та ін. Сучасні аспекти лікування генералізованого пародонтиту в осіб із соматичною патологією. Запорізький медичний журнал. 2020. № 22 (1). С. 122-128.

Farzin M., Derafshi R., Ghapanchi J., Kafsh A.Z., Rezaiee M. Oral manifestations of hypertension and rheumatic heart disease: a cross sectional study in elderly patients. Asian Journal of Medical and Pharmaceutical Researches. 2016 Jun 25;6(2):09-13.

Maharaj B., Vayej A.C. Oral health of patients with severe rheumatic heart disease. Cardiovasc J Afr. 2012;23(6):336-339. doi:10.5830/CVJA-2012-009

Myhal O.O., Ogonovskyy R.Z., Minko Lyu, Zaliskyy O.B., Trafidło P. Analisis of real world evidance of periodontal diseases in patients with chronic rheumatic heart disease (CRHD) in Ukraine. Value in Health. 2019; 5(22): 249

Заболотний Т.Д., Борисенко А.В., Пупін Т.І. Запальні захворювання пародонта. Львів: ГалДент; 2013. 206 c.

Данилевський М.Ф., Терапевтична стоматологія: у 4-х томах. – Том 3. Захворювання пародонта: підручник (ВНЗ ІІІ-ІV р.а.) / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко та ін.; за ред. А.В. Борисенка. 2-е вид., переробл. і допов. К.: «Медицина», 2018. 624 с.

Byun SH, Min C, Hong SJ, Choi HG, Koh DH. Analysis of the Relation between Periodontitis and Chronic Gastritis/Peptic Ulcer: A Cross-Sectional Study Using KoGES HEXA Data. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(12):4387. DOI: 10.3390/ijerph17124387. PMID: 32570864.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-07

Як цитувати

Шевчук, М., Мінько, Л., Скибчик, О., Шкребнюк, Р., Дирик, В., & Мигаль, О. (2024). ДИНАМІКА ПАРАКЛІНІЧНИХ ІНДЕКСІВ ПІСЛЯ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ У ПАЦІЄНТІВ З РЕВМАТОЇДНИМ АРТРИТОМ ПРИ ЗНАЧЕННЯХ ІНДЕКСУ CPITN &lt; 2. Вісник стоматології, 126(1), 78–84. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2024-51-1.15

Номер

Розділ

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ